Radio Televizija Budva
Radio Televizija Budva Dobre vibracije sa pjene od mora
 
Najnovije
Sve vijesti
Sve vijesti
Društvo, 19-05-2017

Revitalizacija plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju sa Sveučilišta u Splitu, danas je u hotelu Blue star u Budvi organizovalo okrugli sto o izradi baznih studija za revitalizaciju plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Revitalizacija plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore

Cilj okruglog stola bio je sakupljanje relevantnih podataka, dokumetacije i mišljenja od strane stručne javnosti, mještana i drugih zainteresovanih lica, koja mogu biti od koristi za predlaganje adekvatnih rješenja za revitalizaciju pomenutih plaža.

Na okruglom stolu je prezentovana preliminarna analiza hidroloških i geoloških pretpostavki, koju je izradala kompanija Harpha Sea.Prezentaciju je održao stručni tim sa Fakulteta za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju, dok je direkor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović predstavio biološka istraživanja koja rade za potrebe ovog projekta.

Okruglom stolu su prisustvovali potpredsjednik Opštine Budva Mihailo Đurović, predstavnici opština Bar i Ulcinj, mjesnih zajednica Petrovac, Sveti Stefan-Pržno, Stari Grad i Sutomore i veliki broj mještana, ljubitelja mora i robolova, koji su aktivnim učećem u diskusiji predložili smjernice za izradu baznih studija za revitalizaciju četiri atraktivne gradske plaže na području Budve i Bara.

Na osnovu svih sakupljenih podataka i predloga izvršiće se analiza obalnih procesa za svaku plažu pojedinačno i predložiti adekvatna rješenja za njihovu revitalizaciju.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zaključilo je početkom ove godine Ugovor sa Fakultetom za građevinarstvo, arhitekturu i geodeziju sa Sveučilišta u Splitu i kompanijom “Harpha Sea” iz Kopra, a isti podrazumjeva kompletna i detaljna istraživanja, snimanje i praćenje svih prirodnih uslova od značaja za izradu studija revitalizacije plaža Mogren, Pržno, Petrovac i Sutomore.

Sastavni dio aktivnosti je i izrada Studija biodiverziteta mora i obale za ove četiri plaže, na čemu je angažovan Institut za biologiju mora iz Kotora.

Podijeli ovaj članak

Imate komentar?