09-02-2018

Antička nekropola Budva

Prilikom kopanja temelja za izgradnju hotela ”Avala” (1936-1938) otkriveno je nekoliko grobova iz helenističkog i rimskog perioda u kojima je pronađen dragocjeni materijal – posebno zlatni i srebrni nakit, razne posude, staklo, keraamika, oružje.

Antička nekropola Budva | Radio Televizija Budva

Istraživanja su nastavljena dvadeset godina kasnije, a naročito poslije zemljotresa 1979. godine.Nekropola ima dva dijela, stariji koji pripada helenističkom periodu od 4. do 1. vijeka prije nove ere, i noviji koji pripada rimskom periodu, 1. i 2. vijeku nove ere. Ukupno je otkriveno 450 grobova i pretpostavlja se da je nekropola bila u upotrebi više od jednog milenijuma.

Osim u Muzeju grada Budve, pronađeni predmeti iz budvanske nekropole, naročito oni pronađeni u periodu 1936-1938. godine danas su u mnogim drugim muzejima (Cetinje, Beograd, Zagreb, Split) ali i u privatnim kolekcijama.