17-10-2020

Atmosferske rešetke zamijenjene na više lokacija

Na više lokacija u Budvi kompletno su zamjenjene oštećene i dotrajale atmosferske rešetke, saopšteno je iz Sekretarijata za komunalno stambene poslove.

Atmosferske rešetke zamijenjene na više lokacija | Radio Televizija Budva

Kako su pojasnili, radovi su realizovani u cilju kvalitetnijeg odvođenja atmosferskih voda i bezbjednijih uslova za odvijanje saobraćaja u kišnim danima.