29-05-2020

Blokiraju račun Opštine Budva na 29 miliona

Pet mjeseci nakon što je Vlada aktivirala državnu garanciju od 29,25 miliona eura u korist austrijsko-njemačke kompanije WTE-EVN koja je bila angažovana na postrojenju za otpadne vode u Budvi, Privredni sud je na zahtjev Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa odredio privremenu mjeru blokade računa opštine Budva do namirenja ovog iznosa, saznaje portal Pobjeda.

Blokiraju račun Opštine Budva na 29 miliona | Radio Televizija Budva

"Zabranjuje se opštini Budva da raspolaže sa 29.250.000 eura i sa 58.500 eura sa zateznim kamatama od 27.12.2019. godine kod svih poslovnih banaka kod kojih imaju otvoren račun", stoji u rješenju Privrednog suda u koji je Pobjeda imala uvid.

Zaštitnik je prije dvije nedjelje podnio tužbu protiv opštine za povraćaj ovog iznosa tražeći i privremenu mjeru radi obezbjeđenja novčanog potraživanja, što je sutkinja Milica Popović usvojila. U prijedlogu se navodi da je Ministarstvo finansija u martu 2010. godine za potrebe kredita za kolektor u Budvi izdala garanciju do polovine iznosa investicije,odnosno 29,25 miliona eura. Pošto opština nije platila dug, država je krajem decembra prošle godine ispaltila WTE ugovorenmu garanciju, uz bankardsku proviziju od 58,5 hiljada eura. Tvrde da se MF obraćalo opštini u vezi vraćanja ovog novca, ali da nijesu pokazali spremnost da to učine. To je, kako navode, ukazalo na opasnost da će naplata ovog iznosa biti osujećena, imajući u vidu da je riječ o iznosu koji je opteretio državni budžet.

Opština Budva ima rok od tri dana od uručenja rješenja da podnese prigovor, o kome odlučuje tročlano vijeće Privrednog suda.
Izvor: Pobjeda/Bankar