11-07-2018

Budva kao pametni grad

Navikli smo na pametne telefone, televizore, klupe, pa i zgrade, a u svijetu već postoje i pametni gradovi kao što su Berlin, Minhen, Beč, Pariz, London, Stokholm, Barselona i drugi, a da li i Budva može krenuti tim putem?

Budva kao pametni grad | Radio Televizija Budva

“Pametni grad je grad koji povezuje građane i infrastrukturu elektronski, odnosno koji ima mogućnost da poveže različita tehnička rješenja na siguran način”, objasnio je asistent na Fakultetu za saobraćaj, komunikacije i logistiku Marko Asanović koji je na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji na tom fakultetu prezentovao rad “Upravljanje projektom razvoja Budve kao digitalnog grada”.

"Prvi vodeći projekat koji smo identifikovali u Budvi je projekat javne rasvjete, koja bi se zasnivala na LED tehnologiji. Sama ta LED tehnologija bi ostvarila uštedu od oko 50-80 odsto energije, što znači da i bez pametnih komponenti, koje su itetkako preporučljive, možemo doći do odgovarajućih ušteda", istakao je Asanović.

Kako je Asanović kazao, nakon javne rasvjete identifikovan je problem parkirališta.

"To je španski grad Santander riješio pomoću aplikacije kojom su uvezali oko 400 parking mjesta pomoću senzora koji "komuniciraju" sa javnom rasvjetom. Na taj način parking mjesto "javlja" aplikaciji kada je slobodno, a korisnik može dobiti podatke kako doći do parkirališta i koliko bi ga koštala usluga parkiranja. U Budvi, za početak, to bi se moglo primijeniti u Mediteranskoj ulici", istakao je Asanović dodajući da se na taj način smanjuje emisija štetnih gasova i štedi vrijeme.

Slično bi se moglo uraditi i sa kontejnerima u kojima bi, takođe, bili ugrađeni senzori za težinu i nivo otpada, koji bi "javljali" kada treba da se isprazni određena kontejnerska stanica.

"Na gradskom šetalištu, kroz sistem javne rasvjete koji je noseći infrastrukturni dio, trebalo bi implementirati besplatni WiFi, kao i senzore za buku. Senzori bi "javljali" kada je dozvoljeni nivo prekoračen i gdje, nakon čega bi se u skladu sa Zakonom upravo na tom mjestu moglo izvršiti mjerenje nivoa buke", objasnio je Asanović.