12-07-2018

Budva nije zainteresovana za mentoring usluge

Ministarsvo ekonomije je objavilo Javni poziv za obuku kandidata u okviru projekta Mentoring koji podrazumijeva nefinansijsku, odnosno besplatnu podršku malim i srednjim preduzećima na nivou opštine.

Budva nije zainteresovana za mentoring usluge | Radio Televizija Budva

"Na taj način se doprinosi unapređenju razvojnih i baznih performansi privrednog subjekta u onim segmentima u kojima su dijagnostifikovane slabosti", kazala je načelnica Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom u Ministarstvu ekonomije Anđela Gajević za Radio Budvu.

Ona je istakla da je Budva jedna od rijetkih, ako ne i jedina opština iz koje se nije javio ni jedan kandidat, iako je planirano da mentoring postane standardizovana usluga u svim crnogorskim opštinama.

Javni poziv će biti otvoren do 4.avgusta, a sve informacije se mogu dobiti na sajtu Ministarstva ekonomije.