30-06-2018

Budvanska biblioteka predstavila svoj novi identitet i sajt

JU Narodna biblioteka Budve je juče, 29.juna predstavila svoj novi vizuelni identitet i sajt.

Budvanska biblioteka predstavila svoj novi identitet i sajt | Radio Televizija Budva

Dr. Predrag Zenović istakao je da s obzirom na intenziviran rad budvanske biblioteke u protekle dvije godine, uočena je potreba za vizuelnim identitetom i znakom prepoznatljivosti.

"Kada uzmemo u obzir njenu zavidnu izdavačku djelatnost, obrazovne i kreativne programe koje organizuje, manifestacije čiji je pokrovitelj, njenu saradnju sa opštinskim, nacionalnim i međunarodnim ustanovama, kao neizostavnim elemntima djelovanja u savremenom svijetu, i u skladu sa tim, usvojena su dva grba: veliki i mali", nagasio je Zenović.

Na velikom grbu se nalaze Kadmo i Harmonija koji su, prema predanju Stefana Vizantinca (VI v.), mitski osnivači Budve.Harmonija je simbol mjere i sloge, a Kadmo označava vezu sa pismenošću, alfabetom i bibliotekom.

Mali grb, koji se koristi na formatima manjim od 30 mm, predstavlja malo ćirilično slovo B predstavlja prvo slovo u riječima bukvar, Budva i biblioteka u čemu je i njegova prepoznatljivost, karakterističnost i jednostavnost.

Bibliotekarka Gordana Ljubanović je predstavila sajt Narodne biblioteke Budve nagasivši da su tokom kreiranja ovog sajta postojala tri glavna zahtjeva.

"Prvo, kao biblioteka koja je institucija pamćenja, mi imamo profesionalnu obavezu da sve što proizvodimo radimo na solidan način, zbog toga smo odlučili da sajt naše Biblioteke bude isprogramiran ispočetka.Drugi zahtjev je bio da informacije i elementi sajta u najvećoj mogućoj mjeri budu otvoreni za uređivanje nama u biblioteci. Treći zahtjev je da sajt bude lak za korištenje" istakla je Ljubanović