12-05-2020

Čitaoci šalju: Ohridska ulica i problemi parkiranja

Da problemi parkinga u Budvi nisu novonastala stvar kao ni riješena, svjedoče kako današnje fotografije tako i naši sugrađani koji su svjesni istog kroz proteklo vrijeme?Parking u Budvi nije mala stvar. Svi žele da budu "baš tu negdje" u centru, kao i svi. Svi negdje želimo da olakšamo kako sebi tako i najvoljenijima, te namjere da što manje šetamo ukoliko nismo baš najspremniji za to rađaju plodom, ali ne za sve jednako kao za nas, kojima je to potrebno.

Možda u sljedećem slučaju koji ćemo predstaviti sve to bude zvučalo racionalnije, a poruku naše čitateljke vam prenosimo integralno:

"Obraćam Vam se u nadi da ćete moći da pomognete povodom problema koji trenutno pored mene imaju svi oni koji zive u Ohridskoj ulici i u tom dijelu naselja u Budvi, Lazi Podkošljun.

Već duži niz godina smo suočeni sa bahatim parkiranjem automobila u našoj ulici na mjestima koja nisu predviđena za parkiranje, tačnije na sred ulice, blokirajući tako ulicu preko cijelog dana i noći, kao da je privatno vlasništvo. Tim činom nas spriječavaju da sa automobilom izađemo na glavnu cestu, pa smo prinuđeni da koristimo drugi dio ulice gdje je asfalt uništen najčešće od kamiona koji prevoze materijal za izgradnju zgrada u neposrednoj blizini.


Veoma često i taj dio ulice zna biti teško prohodan ili blokiran iz razloga sto znaju parkirati automobile zaposleni radnici na gore pomenutim građevinskim objektima i tako onemogućavaju prolaz i sa te strane ulice i do pola sata. Sigurna sam da ne treba posebno napominjati situaciju, po istom pitanju u toku sezone koja se približava.

Jutrošnji događaj, kada sam hitno morala kod veterinara odvesti kuče koje je imalo konstantni komitus uz prisustvo jakih stomačnih bolova me je navela da posijle dužeg vremena tolerisanja i trpljenja se obratim i zamolim za pomoć jer me je data situacija potpuno osvijestila i navela na pomisao da bi se sve to moglo slično desiti našoj djeci ili nama, i tuđim nemarom ugroziti i naše vlastite zivote.


Ne bih posebno navodila komentare pojedinih vlasnika automobila, ali činjenica da sam pokušala doći do njih da pomjere svoje automobile i omoguće mi izlazak iz svog dvorišta, pritiskom sirene u svom automobilu je u njima izazvala veliki bunt i teške riječi, kao i nelogično opravdanje da im je gazdarica koja je izdala stan rekla da se mogu parkirati slobodno na sred ulice.


Dotični gospodin je pored svog ličnog automobila parkirao i svoj kombi i pritom me vrijeđao kako nisam dovoljno vičan vozač, jer sam žena, pa zato ne umijem da se isparkiram iz dvorišta. Tim povodom apelujem na sve nadležne organe da riješe gorući problem, da se stavi znak da je to prometna ulica i postupe po zakonu", poruka je naše čitateljke.

Odgovor koji je RTV Budva dobio kontaktirajući službu Komunalne policije i inspekcije je da se za pomenutu problematiku vozilo Pauk službe može pozvati na broj : 067240033, kao i da u pomenutoj ulici Pauk vozilo zbog konfiguracije terena i dimenzija ulice ne moze da podiže nepropisno parkirane automobile.

Jednim dijelom poruke, kako je rečeno RTV Budva, je da se može tražiti da komunalni policajci svjetlosnom i zvučnom signalizacijom upozore vlasnike nepropisno parkiranih automobila da ih uklone, ili da ih sankcionišu novčanom kaznom predviđenom za ovu vrstu prekršaja.

Svakako, ljudi su nemoćni pred masivnim automobilima ili pak šleperima, i kao veoma bitan dio jednog društva zaslužuju da im se ukaže pomoć na rješavanje određenog problema, sa svake strane, iz svakog ugla, i u svakom smislu, ali ono što možemo zaključiti takođe je da pravovremeno djelovanje takođe može "odraditi" svoje, te da u određenim situacijama ne smijemo biti lijeni i ostaviti vremenu da stvar zaboravi.