28-10-2015

Čučka: Budva nema vremena

Čučka: Budva nema vremena | Radio Televizija Budva

"U demokratskim zemljama vlast je na svakodnevnom ispitu. Ako ne ispuni svoje zadatke ona sama preispituje volju građana. Koalicija DPS-SDP-LP u Budvi je pala na svim zadacima. Novi predsjednik Opštine i budvanski DPS znaju da po njihovim anketama više nemaju većinsku podršku građana Budve, ali i dalje imaju računice zasnovane na "demokratiji".

Opština Budva dobila je negativno mišljenje na finansijsku reviziju i na reviziju pravilnosti poslovanja u prošloj godini. Revizijom je utvrđeno da završni račun opštinskog budžeta ne daje istinit i objektivan prikaz prihoda i izdataka.

Revizija je, između ostalog, utvrdila da su sudski sporovi (ukupno 177) u kojima je opština Budva stranka u postupku, "vrijedni" preko 55 miliona eura, s tim što u tu cifru nije uračunato 27 sporova kojima nije definisana vrijednost.

Zbog nelikvidnosti budžeta i velikog duga po osnovu obaveza iz prethodnog perioda često su se potpisivala sudska poravnanja.

Ukoliko stara-nova vlast smatra da je legitimna i da je stanje u opštini Budva regularno, Cdu zahtijeva da se ovaj problem, kao i ostali, riješi hitno i na regularan način.

Pitanje je da li je stara-nova vlast u stanju da to obavi.

Budva, a ni Crna Gora nema vremena za njihovo ponavljanje gradiva i otaljavanje posla.

Potrebno je iskoristiti i unaprijediti trenutno znanje i kapacitete ili osloboditi prostor onima koji imaju i znanje i volju i energiju da povedu Budvu pravim putem. 

Budvi su potrebne promjene. Što prije to svi shvatimo i prihvatimo - bolje za našu Budvu i sve njene građane", navodi se u saopštenju koje potpisuje Miodrag Čučka, predsjednik OO Cdu Budva.