09-03-2018

Da li koristite podzemni prolaz na ulazu u Budvu?

Podzemni prolaz za pješake, koji se nalazi u blizini kružnog toka na ulazu u grad, a vodi od hotela "Park" prema nekadašnjim "Berkovićima" osvijetljen je, očišćen od otpada, ali i pored toga jako slabo korišćen.

Da li koristite podzemni prolaz na ulazu u Budvu? | Radio Televizija Budva

Ovaj prolaz kod građana nikada nije naišao na dobar prijem, pa se danas rijetko ko može sresti da prolazi tuda. Građani koje smo sreli na bulevaru, radije su koristili pješački prelaz.Prvenstvena funkcija ovog prolaza je da se poveća bezbijednost u saobraćaju, posebno na ovoj frekventnoj saobraćajnici.