19-09-2019

Dan obale i akcija čišćenja plaže na teritoriji Budve

I ove godine NVO Zero Waste Montenegro organizuje Međunarodni dan čišćenja obala u Crnoj Gori, u saradnji sa NVO Naša akcija i pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i EU info centra. Na teritoriji opštine Budva, akciju čišćenja plaže u Buljarici koordinraće NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring.

Dan obale i akcija čišćenja plaže na teritoriji Budve | Radio Televizija Budva

U subotu, 21. septembra, na Međunarodni dan čišćenja obala, više od 15 nevladinih organizacija, međunarodnih institucija, javnih preduzeća i grupa građana širom Crne Gore udružuju snage da bi uticali na podizanje svijesti o rastućem problemu prekomjerne upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu i gomilanja otpada, tako što će čistiti 12 lokacija istovremeno (kanal Solane, ušće kanala Port Milena i Velika plaža u Ulcinju, rt Ratac u Sutomoru, plaža Buljarica u Petrovcu, Stoliv u Kotoru, plaža Pecka u Tivtu, plaža Titova vila u Herceg Novom, korita rijeke Lim u Beranama i rijeke Tare u Nacionalnom parku Durmitor i obala jezera Krupac u Nikšiću, dok će čišćenje ostrva Sinjavac u Bijelom Polju biti organizovano 24. septembra). Više informacija na linku: http://cleanupmontenegro.me

Centralna akcija čišćenja u našem gradu planirana je na sredini plaže u Buljarici u subotu 21. septembra, sa početkom u 09.00, u koordinaciji NVO Mediteranski centar za ekološki monitoring. Deca iz osnovne škole u Petrovcu pridružiće se građanima i predstavnicima ostalih NVO u čišćenju obale jezera.

Sakupljeni otpad će biti kategorizovan i dokumentovan kao dio globalne inicijative #BrandAudit2019. Dobijeni podaci će biti korišćeni za sačinjavanje preporuka proizvođačima i opštinama u pogledu smanjenja otpada, njegovog sakupljanja, ponovne upotrebe i boljeg recikliranja.