24-09-2020

Danas izbor predsjednika Opštine Budva

Predsjednik SO Budva Krsto Radović zakazao je treću sjednicu lokalnog parlamenta po hitnom postupku za danas sa početkom u 10 časova u sali Opštine Budva.

Danas izbor predsjednika Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Za ovu sjednicu predloženo je osam tačaka Dnevnog reda:

1. Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za Statut i propise;

2. Predlog Rješenja o imenovanju Odbora finansije, privredu i razvoj;

3. Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost;

4. Predlog Rješenja o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i međuopštinsku i međunarodnu saradnju;

5. Izbor predsjednika Opštine Budva;

6. Stavljanje van snage Odluke SO Budva od 11. jula 2020. godine ("Službeni list CG-Opštinski propisi", br.26/20);

7. Stavljanje van snage Odluke SO Budva od 11. jula 2020. godine ("Službeni list CG-Opštinski propisi", br.26/20);

8. Predlog Odluke o obrazovanju Komisije.