31-05-2019

Danas javne rasprave o Nacrtu odluke o mjesnim zajednicama

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva upućuje Javni poziv građanima opštine Budva, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, predstavnicima političkih partija i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o mjesnim zajednicama opštine Budva.

Danas javne rasprave o Nacrtu odluke o mjesnim zajednicama | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o nacrtu Odluke o mjesnim zajednicama trajaće 15 dana, od 23.05. do 07.06.2019. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave, Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavještava zainteresovane subjekte, da svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o mjesnim zajednicama, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za nacrt Odluke o mjesnim zajednicama opštine Budva, koji je takođe sastavni dio ovog Javnog poziva.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen do 17.06.2019. godine i objavijen u skladu sa Programom javne rasprave.