21-11-2020

Danas je Aranđelovdan

Pravoslavna crkva i vjernici danas slave Sabor Svetog arhanđela Mihaila – Aranđelovdan. Prema broju svečara, tek je malo iza Svetog Nikole.Prema crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju, označava "onog koji je kao Bog".

Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" znači vjesnik, anđeo.

Prema knjizi "O nebeskoj jerarhiji" Svetog Dionisija Areopagita, učenika apostola Pavla, vojvoda anđelske vojske je arhistratig Mihailo, jer je svojim djelovanjem spasao mnoge anđele otpale od Boga, koje je Lucifer povukao sa sobom u propast.

Vjerovanje kaže da taj anđeo nije umro i da i dalje po potrebi silazi među ljude, na zemlju, kao putnik ili prosjak.

Arhanđel Mihailo je, prema vjerovanju, "živi svetac".

Crkva procjenjuje da je Aranđelovdan kao slava, po broju vjernika na drugom mjestu, posle Svetog Nikole.