30-03-2018

Danas otvaranje Centra za autizam u Podgorici

Nacionalni centar za autizam razvojne smetnje i dječiju psihijatriju, biće otvoren danas u Podgorici i nosiće ime preminulog dječaka oboljelog od autizma Ognjena Rakočevića.

Danas otvaranje Centra za autizam u Podgorici | Radio Televizija Budva

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da će Centar otvoriti premijer Duško Marković i ministar zdravlja Kenan Hrapović.

Centar, koji će biti funkcionalni dio Kliničkog centra Crne Gore, biće smješten u prostor od 400 kvadrata u sklopu Centra za profesionalnu rehabilitaciju u podgoričkom naselju Zabjelo.

U njemu će biti sprovođeni postupci rane dijagnostike poremećaja iz autističnog spektra i mjere rane intervencije, kao i sva druga zdravstvena potpora autističnoj djeci.

U Centru će raditi psiholozi, defektolozi sa raznim usmjerenjima, logopedi, specijalista fizikalne medicine, zatim, šest fizioterapeuta. U tretmanu će na raspolaganju biti vrijedna didaktička oprema.

Centar će imati devet ordinacija i velike sale za fizikalnu terapiju u kojoj se mogu organizovati aktivnosti u zavisnosti od potreba djece.