27-02-2020

Dani dijaloga u Budvi: Uloga žena u u društvenoj koheziji

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori organizuje dvodnevnu konferenciju „Dani dijaloga: Uloga žena u društvenoj koheziji“, koja će biti otvorena danas u budvanskom hotelu "Avala" sa početkom u 10 časova.


Foto: Facebook

Program će zvanično otvoriti Fiona Mekluni, rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Nada Drobnjak, predsjednica skupštinskog Odbora za rodnu ravnopravnost, dok je za početak programa drugog dana određen termin od 11 časova kada će se prisutnima obratiti Sanja Damjanović, ministarka nauke u Vladi Crne Gore i Daniela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori povodom zaključaka konferencije.

Događaj se organizuje u okviru inicijative „Dijalog za budućnost“, koju finansira Fond Ujedinjenih nacija za izgradnju mira, a zajednički sprovode UNDP, UNICEF, UNESCO i nadležne institucije u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.

"Dani dijaloga će okupiti učesnice i učesnike iz zemalja regiona, ukljućujući predstavnice/ke civilnog društva, obrazovnog sektora, institucija, privatnog sektora, akademske zajednice.

Cilj događaja je da se pokrene diskusija o ulozi i doprinosu žena društvenoj koheziji. Ujedno, ovo će biti prilika za definisanje preporuka za unapređenje društvene kohezije.

Tri ključna aspekta kohezivnog društva su povezanost među ljudima, povjerenje u institucije i jednak pristup mogućnostima i pravima, te fokusirnaost na opšte dobro.

Rodna ravnopravnost, u smislu jednakog pristupa, jedan je od osnovnih elemenata društvene kohezije. Stoga, program ,,Dijalog za budućnost” u velikoj mjeri stavlja akcenat na osnaživanje žena i jačanje njihove uloge i vidljivosti u svim društvenim procesima", navodi se u saopštenju.

Društvena kohezija

Društvena kohezija predstavlja multidimenzionalan i kompleksan društveni koncept, koji se može definisati kao povjerenje među ljudima, povjerenje prema institucijama i spremnost za doprinos opštem dobru u svrhu održivog razvoja društva.

Iako postoje različite definicije društvene kohezije, sve one obuhvataju slične elemente: pozitivan odnos prema raličitostima i povjerenje među ljudima, osjećaj pripadnosti zajednici, percepcija da je društvo pravedno prema svim članovima/cama, želja i spremnost za učešće u javnom/ političkom životu i doprinos razvoju društva.

Prema definiciji društvene kohezije Fondacije Bertelsman , kohezivno društvo karakterišu:

1. Stabilni društveni odnosi (horizontalna mreža i povezanost koja postoji između pojedinaca i grupa
unutar društva)

2. Pozitivna povezanost između članova/ica i same zajednice/države (pozitivan donos prema i
identifikacija pojedinaca sa zajednicom, zemljom, kao i njenim institucijama)

3. Fokusiranost na opšte dobro (ponašanja, aktivnosti i stavovi članova/ca društva koji pokazuju odgovornost za druge i za zajednicu u cjelini).


Svaki od ovih aspekata podijeljen je u tri dimenzije:

1. Društveni odnosi mjere se snagom društvenih mreža među ljudima, mjerom u kojoj ljudi vjeruju jedni drugima i prihvataju različitosti.

2. Odnos prema zajednici i državi se mjeri stepenom poistovjećivanja ljudi sa istom, kao i mjerom u kojoj vjeruju institucijama, percepciji pravde, jednakih mogućnosti za sve i ravnopravnog pristupa resursima i uslugama.

3. Fokus na opšte dobro ogleda se u nivou solidarnosti i pomoći drugima, spremnosti ljudi da se pridržavaju društvenih pravila i u mjeri u kojoj učestvuju u društvu.Program događaja