20-01-2020

Teške povrede od pirotehnike: Amputacijama spašavali pacijente

Činjenica da nikad ranije nijesu registrovane tako teške povrede od pirotehnike kao ove godine navele su nadležne da preispitaju hoće li se naredne sezone prodavati ta sredstva.Kako je Pobjedi potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ukoliko planirana detaljna analiza o efektima upotrebe pirotehnike pokaže daje neophodno zabraniti prodaju određenih vrsta ovih sredstava, odnosno ograničiti vrijeme prodaje na tri, pet ili sedam dana, to će i biti urađeno.

Kako su istakli, već je prepoznat član zakona kojim je propisano da Ministarstvo unutrašnjih poslova može radi zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životne sredine i imovine narediti da se skrati vrijeme prodaje pirotehničkih sredstava, kao i da ograniči prodaju i upotrebu pojedinih pirotehničkih sredstava.

Iz MUP-a su najavili da će u narednom periodu Direktorat za vanredne situacije uputiti inicijativu predstavnicima Uprave policije, zdravstvenog sistema i drugim nadležnim organima za izradu precizne i detaljne analize koja će ukazati koji su bili propusti u prodaji, kontroli i upotrebi pirotehnike, nakon čega će biti poznata odluka kojom će ovo pitanje biti dodatno uređeno.

“Uzimajući u obzir da je u minulom periodu bilo i zloupotrebe i nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima, što je za posljedicu imalo ozbiljne povrede jednog broja lica među kojima ima i djece, dodatno smo podstaknuti da pitanje upotrebe pirotehničkih sredstava sagledamo iz više uglova i da za sljedeću prodajnu sezonu donesemo najbolje odluke koje će biti od koristi za građane i u najvećoj mogućoj mjeri spriječiti štetne posljedice po njihovo zdravlje”, kazali su iz MUP-a.

Nekoliko amputacija

Direktor Urgentnog centra i načelnik Klinike za ortopediju i traumatologiju Nermin Abdić navodi daje ove godine registrovano 15 lica kod koji su konstatovane povrede uzrokovane detonacijskim dejstvom pirotehničkih sredstava, od kojih je kod pet došlo do trajnog invaliditeta.

“Cijela šaka ili djelovi šake su morali biti uklonjeni kao posljedica detonacije, eksplozivnog dejstva petarde i pirotehničkih sredstava, a koje su ti pacijenti koristili. Pacijenti su svih uzrasta, od tri i po godine, sedam godina, 14,16,19, a jedno lice kod koga je cijela šaka morala biti amputirana starije je od 30 godina”, kazao je Abdić.

On ističe daje broj i ozbiljnost povreda registrovanih ove godine upozoravajući.

“Imamo porast broja povrijeđenih, ali ono na šta posebno skrećem pažnju jeste da ovako teške povrede kao ove godine do sada nijesmo imali” kazao je direktor Urgentnog.

Abdić je naveo da povrede nastale usljed eksplozivnog dejstva pirotehničkih sredstava mogu biti različite, od blagih opekotina, onih intenzivnijih do ozbiljnih povreda šake ili drugih djelova tijela koji dovode do trajnog invaliditeta. Napominje dase u slučaju povrede neophodno što prije obratiti ljekaru.

Nakon brojnih povreda uslijedile su brojne inicijative koje traže zabranu pirotehničkih sredstava.

Iz MUP-a su Pobjedi saopštili da imaju odgovoran odnos prema inicijativi koju su nedavno pokrenuli predstavnici Sindikata doktora medicine, određenih političkih partija i građana, a kojom se traži izmjena zakonske regulative koja reguliše prodaju i upotrebu pirotehnike.

Ipak, kako navode, pirotehnička sredstva su sastavni dio novogodišnjih proslava, „ne samo kod nas nego i u drugim zemljama i pitanje je samo odgovornosti prilikom njihove upotrebe i njihovog kvaliteta na tržištu”.

“Naglašavamo da je vrlo važno da li pirotehnička sredstva koja se nalaze u prodaji ispunjavaju tehničke zahtjeve i standarde”, kazali su iz MUP-a.

Argumentcija

Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić, koji su i bili jedni od inicijatora zabrane upotrebe i distribucije pomenutih sredstava, pozdravila je inicijativu MUP-a, kvalifikujući je kao ozbiljan pristup, kojim se želi doći do konkretnog i trajnog rješenja.

Ona ističe da je činjenica da se gotovo svake godine registruju pacijenti, najčešće djeca kod kojih je usljed upotrebe pirotehničkih sredstava došlo do trajnog invaliditeta (amputacije šake, djelova šake, djelimičnog ili trajnog gubitka vida…) više nego dovoljan razlog da ova sredstava, njihova prodaja i upotreba bude zabranjena.

“Tu i ne treba razmišljati o brojkama, koliko ljudi biva povrijeđeno, dovoljno je da znamo da postoje trajni invaliditeti usljed upptrebe petardi. I smatramo da je to dovoljan razlog da se ovom problemu pristupi upravo na ovakav način, vrlo konkretan, a to je da petarde treba zabraniti”, kazala je Popović-Samardžić.

Iako je, kako primjećuje, i dosadašnja regulativa ovo pitanje uređivala sa izvjesnom restrikcijom u smislu kome su se ova sredstva mogla prodavati, Popović-Samardžić navodi daje većina bila u prilici da primijeti da su upravo maloljetnici, populacija koja na ovim prostorima najčešće i koristi petarde.

“Svi smo svjedoci da su u vrijeme praznika uglavnom djeca ta koja koriste petarde. Problemu treba očigledno pristupiti na neki drugi način, ne ulazeći u to ko djeci pomaže da dođu do petardi, ko ih kupuje. Ne treba se baviti time koje kriv za sve ovo, problemu treba pristupiti sa stanovišta zabrane ovih sredstava”, kazala je predsjednica Sindikata.

Govoreći o uporednoj praksi u zemljama regiona i Evrope, Samardžić-Popović primjećuje da je područje Balkana specifično, te da je slična inicijativa, poput ove inicirane kod nas, inicirana i u susjednoj Hrvatskoj, dok su, kako kaže, kulturološki značajno drugačije uređena društva na Zapadu, priča za sebe.

“Postoji kulturološka razlika između nas i Zapada. Vi ipak tamo ne biste mogli vidjeti djecu koja samostalno šetaju i bacaju petarde. To rade odrasli, ako se koriste petarde, pri čemu su djeca pasivni posmatrači. Dok kod nas ja lično vidim, to su obično grupe djece uzrasta 7,8 godina koji imaju pune džepove petardi i bacaju ih, u evropskim zemljama to je nešto što se radi pod striktnim nadzorom i u čemu djeca aktivno ne učestvuju”, primijetila je Popović-Samardžić.

“Crno tržište” posebna opasnost

Praksa je kako su upozorili, pokazala da postoji problem nelegalne prodaje pirotehničkih sredstava, te napominju da se „ova pojava mora suzbiti sinhronizovanim djelovanjem svih nadležnih inspekcijskih službi”.

“Moramo napomenuti da su pirotehnička sredstva koja se nađu u nelegalnoj prodaji često i sumnjivog kvaliteta, jer za njih ne postoje odgovarajući dokazi da su prošla laboratorijska ispitivanja i kao takva su veoma rizična za upotrebu. Apelujemo na roditelje da, kada kupuju pirotehnička sredstva obavezno ovu činjenicu imaju u vidu”, kazali su Ministarstva unutrašnjih poslova, dodajući da će u zavisnosti od odluke koja bude donijeta, biti „predložena koordinirana akcija svih nadležnih inspekcijskih službi I Uprave policije, kako bi ubuduće ovakvih sredstava bilo što manje na tržištu”.

Iz MUP-a podsjećaju da su pirotehnička sredstva za koja Direktorat za vanredne situacije daje potrebne dozvole „ispitana od strane ovlašćenih evropskih laboratorija, i u tom pogledu ona su identična sa pirotehničkim sredstvima koja se nalaze na evropskom tržištu, i kao takva, ukoliko se pravilno upotrebljavaju, opasnost od povređivanja je svedena na najmanju moguću mjeru”.

Kako je rečeno, akcija “Petarda” je okončana krajem nedjelje i iz tog razloga, statistički podaci o nelegalnoj prodaji nijesu još dostupni. Najavili su i da će svi traženi podaci biti dostupni u narednom periodu.

Foto: Ilustracija

Izvor: Cdm/Pobjeda