13-09-2018

DPS Budva: Direktor MSC-a svoje novčane kazne plaća sa računa preduzeća

"U saznanju smo da je ovih dana vanrednom kontrolom inspektora Uprave za inspekcijske poslove, odsjeka za inspekciju rada utvrdjeno da izbor direktora MSC-a Budva nije izvršen po zakonu", navodi se u saopštenju OO DPS Budva.

DPS Budva: Direktor MSC-a svoje novčane kazne plaća sa računa preduzeća | Radio Televizija Budva

"Naime, kako je u njihovom izvještaju navedeno, novi direktor ne ispunjava uslove predvidjene konkursom. MSC-u je dat rok od 30 dana da se otklone pomenute nepravilnosti.

MSC je zbog ovog djela kažnjen sa dvije hiljade eura, dok je odgovorno lice tj direktor koji je postavljen suprotno zakonskim okvirima kažnjen sa dvije stotine eura", istakli su iz DPS-a.

Oni su predsjedniku Opštine Budva Draganu Krapoviću te potpredsjedniku Vladimiru Bulatoviću postavili nekoliko nekoliko pitanja:

"1.Da li je istina da je inspekcija konstatovala da je imenovanje novog direktora MSC-a izvršeno suprotno Zakonu o radu?

2.Ko je sa direktorom MSC-a potpisao ugovor o radu koji izlazi iz zakonskih okvira?

3.Da li je tačno da su i MSC kao pravno i direktor Nikola Vučićević kao fizičko lice zbog pomenutih nepravilnosti sankcionisani?

4.Da li je tačno da je direktor kao odgovorno lice preduzeća potpisao plaćanje obje kazne iz budžeta preduzeća, iako je bio u obavezi da svoju plati kao fizičko lice?

5.Koje korake će Opština Budva tj predsjednik i potpredsjednik preduzeti, uzevši u obzir da nepravilnosti zbog kojih je imenovanje direktora van zakonskih okvira ne mogu biti ispravljene za 30 dana?

6.Da li će predsjednik i potpredsjednik Opštine Budva postupiti po inspekcijskom nalogu te otkloniti nepravilnosti, tj. smijeniti protivzakonito imenovanog direktora ili će sve ovo od strane opštinskog rukovodstva te predsjednika Odbora direktora MSC-a biti zanemareno jer je riječ o predsjedniku OO PZP-a Budva Nikoli Vučićeviću?", zaključuju u DPS-u.