21-10-2019

DPS, SD i DF protiv stavaljanja van snage DUP-a Bečići

Nakon višesatne rasprave u lokalnom parlamentu odlukom 28 odbornika stavljen je van snage DUP "Petrovac - Centar", dok to nije bio slučaj sa DUP-om "Bečići", za čije usvajanje je bilo 13 odbornika, koliko ih je bilo i protiv, dok je 6 bilo uzdržano.

DPS, SD i DF protiv stavaljanja van snage DUP-a Bečići | Radio Televizija Budva

Protiv stavaljanja van snage DUP-a Bečići bili su odbronici DPS-a, SD-a, odbornik DF-a Janko Dimić, dok su ostali predstavnici DF-a bili uzdržani.

Za obararanje DUP-a glasali su odbornici Demokrata, Crnogorske, URE i nezavisni odbornik Stevan Džaković.


Tokom današnjeg zasijedanja, nezavisni odbornik Stevan Džaković koji je pokrenuo inicijativu da se van snage stave svi DUP-ovi, što su podržali Demokrate, URA i Crnogorska, kazao je da smatra da je njegova profesionalna i odbornička obaveza bila da predloži ovako nešto, podsjećajući da je to bilo prije godinu i po, za vrijeme kada je Dragan Krapović bio predsjednik Opštine.

"Smatram da ovakvi planovi ništa ne mogu i ništa dobro nisu donijeli. Moja želja je da Budva ostane na mogućnosti da se vrati na neki normalni period, što nije lako. Činjenica je da su planovi donešeni na rok od pet godina, kako je zakon tada previđao. Takođe, imali smo zapisnike urabnističke inspekcije koja je konstatovala da planovi nisu donešeni u skladu sa procedurom, što je bio dovoljan podatak za Ustavni sud, da čak i po službenoj dužnosti stavi van snage sve te planove", kazao je Đaković, dodajući da su se u toku primjene pomenutih planova dešavale razne afere.


"To je i dalje aktuelno što ste mogli da čitate u nezavisnim medijima, ali nećemo sad o tome. Mislim da je sada za Opštinu Budva, prije svega, okrepljujuće i zdravo da sve ove planove stavi van snage, ali smo morali mi kao većina i kao vlast da napravimo strategiju razvoja grada. Ja smatram da ako ovi planovi ostanu na snazi, nećemo imati od čega da živimo, poješćemo sami sebe. Ono što je meni nejasno jeste na osnovu čega je Ministarstvo primjenjivalo planove od 2013. kad su ono istekli? Ja mislim da su istekli i neka to onda objasne građanima", poručio je Džaković.

Povodom stavljanje van snage Odluka o donošenju DUP-ova Petrovac i Bečići, odbornik Demokrata Dragan Krapović, ponovio je da će Demokratska Crna Gora glasati za oba predloga odluke o stavljanju van snage ova dva planska dokumenta.

"I to je naš principijelan stav koji u potpunosti odgovara svemu onome što smo radili i govorili i u kampanji i prije kampanje i poslije kampanje. Ovo se ranije nije našlo na dnevnom redu jer nismo imali konsenzus u okviru koalicije oko toga i mi koji se jesmo deklaridsali sa 12 potpisa, nismo htjeli da insistiramo da ne bi bili optuženi kako smo po svaku cijenu htjeli srušiti vlast i opstruirati tada buduću rotaciju", istakao je Krapović.


On je dodao da je sada postignut konsenzus i politički dogovor što se vidjelo usvajanjem dnevnog reda, praktično jednoglasno od strane vladajuće većine u SO Budva.

"Znači stav koji sam iznio nije vezan za pojedinca ili projekat, već je u pitanju generalni stav i naša potreba da u potpunosti porazimo tekovine OKG-a u Budvi, odnosno da pokušamo da preduprijedimo katastrofalne posledice planiranja prostora i njihovog kriminala", istakao je Krapović zahtjevajući da se,
u skladu sa poslovnikom, za oba predloga glasa javno i prozivkom.

Krapović je kazao i da oni koji su nekad kao opozicija glasali za obaranje planova, danas sjede na vlasti.

"Inicijativu za Budvu, koja je prekopirana i data za Petrovac, napisali smo tada Bobo Mitrović, odbornica Jelušić i ja, kao i Marko Vuković. On je tada prihvatio ponudu tadašnjeg predsjednika Opštine, dok smo mi identičnu za Budvu odmah odbili. Ta ponuda je bila ruganje građanima i potpuno obesmišljavanje svih naših inicijativa, te je na krjau neki sporazum, da ne kažem protokol, potpisan u prisustvu Vukovića u kabinetu predsjednika opštine, a nakon toga je i jedan od bivših predsjednika Opštine, tada odbornik podnio amandman kojim je izmijenio inicijativu na način da se planovi ponovo rade, ali bez zabrane gradnje i obaranja važečih planova. To je momenat kad je Petrovac pao u ruke građevinskog lobija, zahvaljući najviše tada DPS-u i, između ostalih, odborniku Vukoviću", istakao je Krapović poručujući da će Demokrate glasati za Petrovac, a protiv mafije i devastacije.

Predsjednik Odborničkog kluba DPS-a Marko Vuković, kazao je da misli da građani Petrovca, Budve i Bečića jako dobro pamte i nije bilo tako davno, 2017. kada su se uvodili moratorijumi i kada se pričalo, kako je kazao, o nekoj novoj eri koju je spreman da dovede tadašnji predsjednik Krapović.


"Tada se pričalo o izmjeni planova koji su bili u njegovim rukama. On je mogao da da na izradu novi DUP i Budve i Bečića i Petrovca. Naravno, to nije uradio za dvije godine mandata i bitisanja na čelu Opštine", kazao je Vuković dodajući da se od 2013. godine, po tom pitanju, ništa nije dogodilo što nije započeto prije toga, smatrajući, kako ističe, da je tokom 2017. i 2018. godine bilo dovoljno prostora i vremena da se naprave novi Detaljni urbanistički planovi.

Potpredsjednik Crnogorske Miodrag Čučka kazao je da je ukidanje ova dva prostorna plana interes građana i države, pozivajući odbornike da glasaju po pravdi i pravičnosti i da dobro Budve i Budvana bude osnova rada u lokalnoj Skupštini.


Obornica URE Božena Jelušić, istakla je da neodrživo planiranje Budve za nju ima gotovo isključivi razlog političkog angažovanja na lokalnom nivou, a smjenjivost vlasti na državnom.

"Ovdje sjedim zbog toga što od 1992. godine pokušavam kroz civilni sektor da objasnim da Budva ovakvim rastom ne postaje bolje razvijena i da Budva danas nije bogatiji grad. Ista ideja nosila je izbore 2016. godine i sve političke partije su tada jasno govorile o nepopravljivim štetama koje je ovakvo urbano planiranje donijelo Budvi, a njegov razlog je ciljno racionalno ponašanje, koje može biti legitimno jedino kada je u pitanju spašavanje života ili neka botba protiv elemtarnih nepogoda, ali kada je u pitanju planiranje grada, ono je nešto što taj grad ukida", istakla je Jelušić dodajući da se u ovom trenutku suočavamo sa trajnim i štetnim posljedicama onog najatraktivnijeg što je Budva imala, u čemu je ljudska inetrvencija zapravo trebala da bude minimalna, a efekti maksimalni.

Predsjednik OO Demokrata Budva Mijomir Pejović je naglasio da će, ako se ne stave planovi van snage, solitera kakav je onaj u Bečićima, biće u nizu i u pravcu Zavale.

"Da li ima iko ko voli ovaj grad, kome je ovaj grad na srcu a da može podržati takav plan? Ne postoji lični interes koji može nekoga navesti da zažmuri pred tako dramatičnim planovima kakav je u suštini DUP Bečiči i šta on sve predviđa", kazao je Pejović.


Kako je dodao, svi oni koji danas budu odlučivali o ovome treba da znaju da ako dođe do punog ostavrenja ovog plana, mješatni Boreta i Bečića biće gosti u svojoj sredini.

"Da će sve te građevine za njih i njihove goste onemogućiti pristip plažama? Da li iko može reći da je to budućnost Bečića i Petrovca? Ja mislim da ne, ako razmišljamo da nam je u intresu ovaj grad i kvalitet života u njemu", naglasio je Pejović.

Odbornik DF-a Đorđije Vujović je kazao da je juče iz medija a od grupacije koja je predložila tačku dnevnog reda saznao da je u Bečićima “potrošeno”, odnosno izgrađeno 1,7 miliona kvadrata.


“A danas Krapović kaže da je u pitanju samo 700 hiljada, tako da više ne znam kome da vjerujem. Na žalost, mi odbornici ne možemo da raspravljamo o činjenicama jer ih nema. Nama su činjenice dva solitera u Bečićima koji, takođe, nijesu izgrađeni u skladu sa ovim DUP-om i na koji su stavljane zabrane, čak je trebalo i da se uklone. Zašto iz MORT-a tada nijesu poslali ekipu da sruše ta dva soliera, bilo je početo uklanjanje, ali je neko pozvao i sve je zaustavio. No i pored svega, ja ništa ovdje ne vidim dramatično. Možda je i bolje gradnja po DUP-u, nego bez njega. Ali, ono što mene interesuje je Budva centar i šta se desilo sa njim. Ne možemo ni znati, jer nema analize šta smo mi to u Budva centru zaustavili, šta smo to unaprijedili, da li smo donijeli prostorni plan? Poenta cijele priče je da mi nijesmo ništa uradili”, zaključio je Vujović.

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević je kazao da su ovom trenutnom, haotičnom stanju svi doprinijeli.


“Slažem se da su svi DUP-ovi na području Budve potpuno haotični, nerealni, prosto zabrinjavajući. Niko ko je mogao izgraditi 1000 kvadrata nije se zadržao na tome. Ono što smo mi obećali kao nova vlast, cijeneći ovu priču, je to da ćemo napraviti neki red i mogu slobodno reći da nijesmo odgovorili zadatku. Biće izbori, pa neka građani sami odlučuju. Ja znam da nemam ni jedan milimetar kvadratni i da nigdje nijesam investitor”, istakao je, između ostalog, predsjednik Carević.

Na današnjoj sjednici, odbornici su razmatrali polugodišnji izvještaj o ostvarivanju budžeta Opštine Budva za ovu godinu, a većinom glasova lokalanog parlamenta usvojen je rebalans budžeta za 2019. godinu, kao i Odluka o porezu na nepokertnosti.

O nastavku zasijednja 27. sjednice SO Budva građani će biti naknadno obavješteni.