22-06-2017

Duletić: Vrijeme je da Budva izađe iz v.d. stanja

Pridjev "privremeno" je sve češće u upotrebi u javnom djelovanju, smatra odbornik Crnogorske u SO Budva i predsjednika Nadzornog odbora Crnogorske Pero Duletić.

Duletić: Vrijeme je da Budva izađe iz v.d. stanja | Radio Televizija Budva

Prema njegovim riječima, sve je kratkoročno, privremeno, bez jasnog određenja.

"U našoj budvanskoj samoupravi smo od privremenih lokacija, privremenog finansiranja, pa kratkoročnih planova i kratkoročnih riješenja, sada došli i do privremenosti kadrova. Od februara se našim gradom rukovodi u v.d. stanju. Glasači su na prošlim izborima jasno pokazali volju da žele drugačiji način upravljanja gradom. Željeli su sistem, a ne ad hoc rešenja. Tražili su jasnu primjenu pravila, a ne privremenost kao način funkcionisanja. Poslije katastrofalnih iskustava sa prethodnom vlašću opšte je mišljenje bilo da je gradu potrebna stabilna i jaka vlast koja će u datom mandatu započeti sanaciju problema i vratiti povjerenje građana u institucije. Na tim osnovama je i oformljena vladajuća većina", istakao je Duletić.

On je podsjetio da je nova vlast konstituisana prije pola godine i do sada su odluke u nadležnim sekretarijatima i preduzećima donošene od strane vršilaca dužnosti sekretara Sekretarijata i direktora preduzeća.

"Problema u Budvi je dosta, a da bi se mogli rješavati mora se obezbijediti mandat odgovornim licima da bi se mogli u punom kapacitetu posvetiti datom poslu. Rok do kojeg se može biti u ovom vidu upravljanja se približava svom kraju. Da bi mogli zadužiti funkcionere za rezultate koji će biti mjerljivi i uporedivi, vrijeme je da se v.d. mandati okončaju i izaberu odgovorna lica za puni mandat", poručio je Duletić.

Duletić je u ime Crnogorske uputio javni apel vlastima Opštine Budva da izađe iz v.d. stanja i raspiše javne konkurse za izbor sekretara i direktora preduzeća gdje je Opština Budva osnivač i na taj se način pokaže odgovornost prema građanima Budve koji su glasali za promjene.

"Mišljenje nas iz Crnogorske je da će izbor kadrova na javnom konkursu biti dobar osnov za daljnju procjenu kvaliteta rada vlasti u Budvi. Javno data obećanja o depolitizaciji, profesionalizaciji i odabiru odgovornih lica, po ključu stručnosti, će biti u fokusu naše pažnje i insistiraćemo da se obećano i ispuni", poručio je Duletić.

Crnogorska je partija koja poštuje i zalaže se za poštovanje zakona i, kako je istakao Duletić, za izgradnju institucija koje bi bile iznad bilo kojeg pojedinca u Crnoj Gori.

"To je jedini put za izgradnju prosperitetnije i bogatije Budve, a time Crne Gore. Na tim osnovama smo vodili kampanju na prošlim izborima i na tim principima ćemo istrajati u svojem daljnjem djelovanju. Mi i dalje jednako volimo Budvu", kazao je Duletić,