22-07-2019

Glasovima DPS-a i DF-a povučen Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izuzimanje zemljišta na Slovenskoj plaži

Nakon što su odbornici DF-a i DPS-a podržali povlačenje druge tačke sa dnevnog reda - Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa (park), došlo je do prekida rada današnje sjednice SO Budva, koju su obilježili neusaglašeni stavovi predstavnika vladajuće koalicije po pitanju više tačaka dnevnog reda

Glasovima DPS-a i DF-a povučen Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izuzimanje zemljišta  na Slovenskoj plaži | Radio Televizija Budva

Dragan Krapović je na samom početku zasijedanja istakao da je namjera Demokrata bila da zaštite park, ali da im je to onemogućeno od strane DF-a i DPS-a.

Odbornik Crnogorske Dragan Ivančević, podržao je Krapovića povodom izjave za zaštitu parka, tražeći da se u dnevni red na prvom mjestu 27. sjednice SO Budva, prije svega, uvrsti rad izvršne vlasti lokalne uprave u prvih šest mjeseci,

Krapović je komentarišući današnje zasijedanje između ostalog rekao, da se povodom neusaglašavanja oko ključnih tačaka bježi od odgovornosti.

"Ja sam već nekoliko puta rekao da povodom nekih tačaka koje su se našle na današnjem dnevnom redu da u ovom Domu nema većine, nema većine ni u aktuelnoj koaliciji ni u skupštini, da se neke teške odluke konačno izglasaju i krajnje je vrijeme da se neke stvari dovedu u prihvatiljivo stanje", naglasio je Krapović

Đorđije Vujović iz DF-a je na početku današnjeg zasijedanja dao predlog o povlačenju druge teačke dnevnog reda, obrazlažući da je postojećim DUP-om Centar ovaj prostor namijenjen za turizam, te da budžetom za ovu godinu nisu predviđena sredstva za eksproprijaciju za pomenute lokalitete.

"Planom investicija nisu predviđena sredstva za pokretanje postupka kao ni planom uređenja prostora SO Budva za 2019. godinu", kazao je Vujović.

Krapović je naglasio da Demokrte kao predlagači ove tačke ostaju pri ovom predlogu, te da nije riječ o eksproprijaciji zemljišta već o proglašenju javnog interesa.

Tokom druge pauze odbrnoci Demokrata i Crnogorske saopštili su da neće prisustvovati današnjem nastavku zasijedanja lokalnog parlamenta, koje nije nastavljeno zbog nedostatka kvoruma.

Podsjetimo, na inicijativu osam odbornika Demokrata predsjednik SO Budva Krsto Radović, uvrstio je u dnevni red 27. sjednice SO Budva, Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izuzimanje zemljišta površine 21 hiljada kvadrata na Slovenskoj plaži, koje je u državnom vlasništvu, odnosno Hotelske grupe “Budvanska rivijera”.

Razlog za donošenje ove Odluke je, između ostalog, kako su Demokrate naglasile, da se usvajanjem ovakvog akta stvori neophodan uslov da se u smislu javnog interesa, što gradske parkovske i javne zelene površine svakako jesu, u postupku eksproprijacije zemljišta izuzmu predmetne lokacije sa ciljem pretvaranja istih u javne gradske parkove i uređene zelene površine, koje bi imale sve neophodne sadržaje namjenjene svim našim sugrađanima i gostima.

Uskoro opširnije.