10-07-2019

Grad se redovno čisti

Radnici radne jedinice Čistoća, budvanskog Komunalnog preduzeća, na dnevnom nivou sa teritorije naše opštine izvezu na deponiju Možura od 110 do 120 tona smeća što je gotovo na istom nivou kao i prošle godine.

Grad se redovno čisti | Radio Televizija Budva

Vozni park raspolaže sa dvadesetak vozila, što je uglavnom dovoljno, ali problem je u neselektivnom odvajanju smeća, te betonski blokovi, šut i veliki komadi metala uzrokuju kvarove na vozilima, rekao je za Radio Budvu, direktor Komunalnog preduzeća Radovan Bauk.

"Dodatni problem i utisak da se grad neredovno čisti, predstavlja
kabasti otpad pored kontejnera iako je Odlukom o komunalnom redu ova aktivnost zabranjena od polovine juna", naglasio je Bauk, dodajući da se kontejnerske stanice prazne pet do šest puta u toku dana.

Jasna Bezarević