27-02-2020

Hortikulturno uređenje pješačke staze ka poluostrvu Zavala do početka ljetnje sezone

Nakon što su službenici za kontrolu morskog dobra konstatovali da je usljed nevremena i jakog vjetra došlo do obaranja granja na pješačkoj stazi prema poluostrvu Zavali, kao i da se iznad staze nalazi više osušenih stabala koji predstavljaju opasnost za prolaznike, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, je preko izabranog izvođača radova d.o.o. „Del Mar“ Budva, juče izvršilo njihovo uklanjanje.

Hortikulturno uređenje pješačke staze ka poluostrvu Zavala do početka ljetnje sezone | Radio Televizija Budva

"U Planu korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2020. godinu, opredjeljena su sredstva da se taj prostor hortikulturno uredi, posebno vodeći računa da se postojeći potporni zidovi bulevara prekriju zelenilom. Posao bi trebao da bude završen do početka ljetnje turističke sezone" naveli su u saopštenju iz Službe za odnose sa javnošću i marketing Morskog dobra.