08-05-2018

Istraživanje u Njemačkoj doprinosi podizanju nivoa destinacijskog menadžmenta u Budvi

​Ana Tripkovi​ć ​Marković ​iz Službe predsjednika opštine Budva boravila je tri mjeseca u Njemačkoj, gdje je radila istraživanje na temu "Upravljanje destinacijom”.

Istraživanje u Njemačkoj doprinosi podizanju nivoa destinacijskog menadžmenta u Budvi | Radio Televizija Budva

Naime, Ana je prva osoba u regionu iz oblasti turizma, koje je dobila stipendiju njemačke Vlade za tromjesečni boravak tokom kojeg je radila istraživanje na temu “ Upravljanje destinacijom”.

Kako je istakla, tokom istraživanja imala je priliku da sazna najnovije metode koje se implementiraju u oblasti destinacijskog menadžmenta, na osnovu čega će dati i konkretne preporuke za podizanje nivoa destinacijskog menadžmenta u Crnoj Gori.

"Tokom boravka u Njemačkoj sam imala priliku da obilazim razne institucije iz oblasti turizma, predstavljali su mi razne ponude, bila sam na sajmu turizma u Štutgartu... Svakako sam imala priliku da se upoznam sa različitim nivoima njihovog destinacijskog menadženta, a paralelno sa tim sam radila i istraživanje", istakla je Ana.

Ona je navela da su kompanije poput Airbnb osnovna ideja nihovog istraživanja, one koje nemaju sopstvena sredstva, ali jako vješto upravlaju sredstvma drugih ljudi, pa na taj način svi ostvaruju korist.

Kako je Ana kazala, digitalne inovacije u turizmu su nešto gdje se postiže najveći uspjeh.

"Vi ćete najčešće kada dođete u njihv info punk, umjesto običnih flajera naići na interaktivne digitale tehnologije koje vas navode da sami saznate sve priče iz tog kraja... Učiniće sve da vam putem savremenih tenhlogija urežu u sječanje tu destinaciju, ne bi li ste se vratili ponovo".

Ona je navela da je njihovo istraživanje pokazalo da su one organizacije destinacijskog menadžmenta koje su usmjerene ka klijentima kao najvažnijim partnerima istovremeno i oragnizacije koje najviše uvode nove proizvode. Što, kako ona ističe, znači da je vrlo važno raditi na samoj percepciji uloge destinacijskog menadžmenta.

Ana je održala i tri gostujuća predavanja, od kojih je jedno bilo vezano za Budvu, a druga dva za Crnu Goru kao destinaciju gdje je primijećeno jako veliko interesovanje za našu zemlju.