26-04-2020

Izgradnja zatvora u Mojkovcu "teška" 15 miliona eura

U zatvoru će biti mjesta za 200 lica lišenih slobode i za 110 zaposlenih. Takođe, idejno je predviđena i mogućnost povećanja kapaciteta do 50 mjesta, naveli su iz Ministarstva pravde.


Foto: Dan

Iako je aktuelna situacija oko korona virusa pokazala da su smještajni kapaciteti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ograničeni i nedovoljni, izgleda da će se na izgradnju dugo najavljivanog zatvora u Mojkovcu morati još čekati. Naime iako je završetak izgradnje ovog objekta najavljen za 2022. godinu, iz Ministarstva pravde nam je potvrđeno da se još uvijek nije počelo sa izgradnjom.

"U toku je izrada tehničke dokumentacije koja je preduslov da se počne sa radovima, koji će biti finansirani bespovratnim sredstavima dobijenim od Investicionog okvira Zapadnog Balkana u iznosu od 1.200.000 eura. Period realizacije ove faze projekta je novembar 2019 – mart 2021. godine. Tek po završetku te faze pristupiće se izgradnji zatvora", saopštili su iz ministarstva, ali nijesu mogli precizirati rok završetka "ovog specifičnog i zahtjevnog objekta". Kako su naveli, to će biti moguće utvrditi nakon izrade tehničke dokumentacije, čija je finalizacija predviđena u martu 2021. godine.

Izgradnja Zatvora na sjeveru će se finansirati sredstvima iz kredita Banke za razvoj savjeta Evrope (CEB-a) u iznosu od 15.000.000 eura i bespovratnim sredstvima obezbijeđenim u okviru WBIF u iznosu od 1.200.000 eura. Međutim, precizniji iznos novčanih sredstava neophodnih za izgradnju ovog zatvora znaće se tek nakon izrade tehničke dokumentacije.

"Na osnovu analize sudskih odluka koje su od strane crnogorskih sudova izrečene osuđenim licima koji imaju prebivalište, odnosno boravište u sjevernoj regiji Crne Gore u prethodnih pet godina, a kod činjenice da je u znatnom porastu broj izrečenih alternativnih sankcija, određen je broj smještajnih kapaciteta u novom zatvoru, u novom zatvoru u Mojkovcu će biti mjesta za 200 lica lišenih slobode, a predviđeno je da ima 110 zaposlenih. Takođe, idejno je predviđena i mogućnost povećanja kapaciteta do 50 mjesta koja će biti razmatrana prilikom izrade tehničke dokumentacije", objašnjavaju iz Ministarstva pravde.

Zatvor u Mojkovcu će se graditi na lokaciji Stevanovac, na površine oko 48.574m2 (oko 4,8h). Okvirna površina novog zatvora je 20.000 m2.

Cilj ovog projekta je poboljšanje uslova za izvršenje kazne zatvora i dugotrajnog zatvora u našoj zemlji.

Prvobitno je bilo planirano da se zatvor za sjevernu regiju gradi u Bijelom Polju, ali, kako je navedeno u Izmjenama i dopunama prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac, predložena parcela nekadašnjeg vojnog kompleksa Cerovo pokriva površinu od 12.500 kvadrata, što je nedovoljno za ispunjavanje minimalnih zahtjeva za ovakvu vrstu objekta. Zato je odlučeno da lokacija budućeg zatvora bude u mojkovačkom naselju Stevanovac, istočno od Mekića kule, ispod lokalnog puta Mojkovac–Slatina.

Pritvorska jedinica i dio za kratke i duge kazne

Planirano je da zatvor ima tri segmenta – zatvorsku direkciju ukupnog kapaciteta 150 zatvorenika (sa mogućnošću proširenja), uključujući i istražni zatvor, zatim zatvor za kratkoročne kazne i zatvor za dugoročne kazne. Predviđeni broj zatvorenika je oko 250.

Površina zemljišta minimum treba da bude 65.000 kvadrata, kako bi se smjestio zatvorski kompleks i vanjske namjene (parking mjesta i kontrolne tačke).

U planu je da na prostoru novog ZIKS-a budu izgrađeni objekti (paviljonskog tipa) sa oko 20.000 kvadrata za smještaj zatvorenika, upravne zgrade, zdravstvene ustanove, sportski tereni, prijemnice sa parkingom, a zatvor mora imati i prostoriju namijenjenu za server salu minimalne površine od 25 kvadrata u dijelu u kome zatvorenici nemaju pristup, kao i na poziciji od prizemlja do predzadnjeg sprata.

Izvor: Dan