16-08-2019

Javna rasprava o lokalnim komunalnim taksama

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva uputula je Javni poziv svim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o lokalnim komunalnim taksama, koja će i danas biti održana u skupštinskoj sali, sa početkom u 12 sati.

Javna rasprava o lokalnim komunalnim taksama | Radio Televizija Budva

Javna rasprava o nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama, od dana objavljivanja Programa održavanja javne rasprave na RTV Budva, kao i na interenet adresi opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ Uprava lokalnih javnih prihoda/Novosti i na Oglasnoj tabli Opštine Budva, Trg sunca br.3, Budva, trajaće od 06.08. do 20.08.2019. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Uprava lokalnih javnih prihoda obavještava subjekte ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu izraziti:

- na javnoj raspravi koja će biti organizovana u Budvi, u zgradi Opštine Budva, skupštinska sala, dana 15. i 16.08. 2019.godine u 12 h;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, kancelarija br. 69, Trg sunca br. 3;
- putem e-mail adrese [email protected],

- u neposrednoj komunikaciji sa Veselinom Marićem, Tanjom Radović-Đurčić i Ksenijom Banović, u kancelariji br. 69 i 81. Uprave lokalnih javnih prihoda opštine Budva, u vremenu od 09 do 11 h, svakog radnog dana, za vrijeme trajanja perioda javne rasprave ili putem broja telefona 033/ 474 – 330.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 21.08.2019. godine.

Izvještaj iz prethodne tačke Informacioni centar Opštine Budva, objaviće 21. 07. 2019. godine na internet adresi Opštine Budva www.budva.me, na web strani Organi lokalne uprave i službe/ uprava lokalnih javnih prihoda/ Novosti i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg sunca br.3, Budva.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama je objavljen od 06.do 20.08. 2019. gpdine: preko lokalnog javnog emitera RTV Budva, na internet adresi opštine www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine Budva, od 06.08.2019. godine.


Foto: Katya Šćekić