10-05-2019

Javni čas drugog, završnog, ciklusa radionice ,,Filmsko i dramsko pismo"

Cadmus Cineplex u saradnji sa Radio-televizijom Budva, od oktobra prošle godine realizuje besplatnu edukativno-kreativnu radionicu filmskog i dramskog pisanja, namijenjenu uzrastu od deset do 15 godina.

Javni čas drugog, završnog, ciklusa radionice ,,Filmsko i dramsko pismo

Javni čas drugog, završnog, ciklusa radionice ,,FILMSKO I
DRAMSKO PISMO 2018/2019” biće održan u nedjelju, 12. maja, sa
početkom u 17 sati u sali 3 bioskopa Cadmus Cineplex.

Učesnici večeri biće polaznici ,,Filmskog i dramskog pisma”, a
program će moderirati dramaturg Miloš Boreta, voditelj
radionice.