06-11-2019

Javni poziv u vezi sa pripremom nacrta Programa investicionih aktivnosti opštine Budva

Iz Sekretarijata za Investicije u Budvi obavještavaju javnost i sve zainteresovane subjekte da dostave prijedloge u vezi sa pripremom Nacrta Programa investicionih aktivnosti opštine Budva za 2020. godinu i Programa uređenja prostora opštine Budva za 2020. godinu.

Javni poziv u vezi sa pripremom nacrta Programa investicionih aktivnosti opštine Budva | Radio Televizija Budva

Zainteresovani subjekti svoje prijedloge mogu dostaviti u pisanoj formi najkasnije do 15. novembra tekuće godine, na adresu Opštine Budva - Sekretarijat za investicije ili neposredno na Pisarnici, kao i putem elektronske forme na e-mail adresu: [email protected]