02-03-2019

Jelušić: Mjesne zajednice važan faktor funkcionisanja lokalne samouprave

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva priprema novu Odluku o mjesnim zajednicama, koja će se ubzo naći na javnim raspravama. Odlukom je predviđeno detaljno uređivanje određenih pitanja, kada je riječ o samom postupku osnivanja mjesnih zajednica, njihovim poslovima, organima upravljanja, postupku izbora, te samoj organizaciji i radu, kazala je sekretarka Sekretarijata, Milijana Vukotić Jelušić.

Jelušić: Mjesne zajednice važan faktor funkcionisanja lokalne samouprave | Radio Televizija Budva

Kako je navela, na ovaj način će pokušati dodatno da stimulišu sve građane da preduzmu inicijativu, da pokrenu osnivanje mjesnih zajednica, kako bi jednostavnije i brže ostvarili prava koristeći benefite koje im omogućava lokalna samouprava.

"Na području opštine Budva trenutno je formirano 15 mjesnih zajednica, međutim očekuje se da će taj broj postati veći, budući da u samom centru Budve imamo veliku ekspanziju neformiranih mjesnih zajednica", istakla je Jelušić.

Ona je kazala da će probati da na neki način da stimulišu fuziju mjesnih zajednica u veće oblike organizovanje mjesnih centara.

"Pozivamo građane Budve da pokrenu pitanja i inicijative formiranja mjesnih zajednica, jer je najbolje kada građani to pitanje pokrenu sami. Važno je da građani budu preuzimljivi", zaključila je Jelušić.