25-09-2016

Jovanović: Neophodne su hitne mjere sanacije Rafailovića

Jovanović: Neophodne su hitne mjere sanacije Rafailovića | Radio Televizija Budva

"Izborna lista "Cdu: Volimo Budvu! – Dragan Purko Ivančević" i ovdje, u Rafailovićima, potvrđuje stav da su potrebne hitne mjere sanacije i obnove kako bi se popravilo stanje u cijeloj opštini.

Rafailovići su jedno od naselja koje je najviše devastirano i u kojem neplanska gradnja cvjeta. Ovom dijelu opštine nedostaje regulisani parking prostor. Potrebno je hitno adaptirati garažni prostor koji se nalazi na ulazu u Rafailoviće. Objekat koji je namijenjen za tu svrhu je nedovršen i predstavlja ruglo našeg naselja. Ne smijemo dozvoliti da ključni projekti za nesmetano odvijanje turističke sezone i života u Budvi godinama ostaju samo mrtvo slovo na papiru. Pored toga što bi uređenjem ovog prostora izgled samog naselja bio poboljšan, jer bi ugrubo odrađeni radovi napokon dobili finalni izgled, neophodno je podsjetiti da bi opština Budva dodatno prihodovala.

Budvi je, baš kao što Program sanacije izborne liste "Cdu: Volimo Budvu! – Dragan Purko Ivančević" ističe, potrebna nova socijalna politika. Nedopustivo je da ambulanta u Rafailovićima, koja treba da pruža zdravstvene usluge mještanima tokom cijele godine, funkcioniše isključivo tokom ljetnje sezone nekoliko sati dnevno. Dakle, ambulanta ne treba da služi samo turistima, već i stanovništvu ovog dijela opštine, te je neophodno prekinuti dosadašnju praksu i uspostaviti njen cjelogodišnji rad. Ne smijemo dozvoliti da naši najstariji stanovnici, kojima su zdravstvene usluge svakodnevno potrebne, trpe zbog nemara nadležnih institucija.

Takođe, Rafailovići koji su godinama važili za atraktivno turističko naselje ne treba da posjećuju samo niskoplatežni turisti, kao što je to bila praksa prethodnih godina. Turistička ponuda Budve, pa samim tim i Rafailovića, ne može biti svedena na vašarski turizam i po tome postati prepoznatljiva.

Izborna lista "Cdu: Volimo Budvu! – Dragan Purko Ivančević" se obavezuje da će, po preuzimanju vlasti u Budvi, savjesno i odgovorno voditi našu Opštinu i da će voditi računa o svakom dijelu rivijere. Spasimo Budvu, obnovimo Budvu, volimo Budvu", kazala je na konferenciji za štampu izborne liste "Cdu: Volimo Budvu! – Dragan Purko Ivančević", Milica Jovanović, kandidatkinja za odbornicu.