29-01-2016

Kako prepoznati autizam kod djeteta

U Crnoj Gori ne postoji Centar za autizam koji bi vodio računa samo o djeci koja imaju to oboljenje, ali sa druge strane ne postoje ni podaci koliko je osoba koje pate od ove bolesti.

Kako prepoznati autizam kod djeteta | Radio Televizija Budva

Stručanjaci poručuju da je neophodan multidisciplinirani pristup u zaštiti ove populacije, kao i da treba raditi na borbi protiv predrasuda. Kako i na koji način prepoznati autistične poremećaje kod djeteta i kada se obratiti stručnom licu, savjet nam je dala logoped Mira Jović.