04-07-2014

Kako vide ljudi koje ne raspoznaju boje

Za ljude koji su slijepi za boje svaki dan je pun izazova: nisu sigurni da li je meso dovoljno pečeno jer nisu u stanju da vide crvenu, ili ne vide koje je svijetlo na semaforu.

Kako vide ljudi koje ne raspoznaju boje | Radio Televizija Budva

Oko osam odsto muškaraca i samo 0,5% žena ima dishromatopsije (nemogućnost viđenja boje) koje se nasljeđuju od roditelja ili u rijetkim slučajevima – posljedica su oštećenja. Nažalost, oni ne mogu da rade u otprilike 150 različitih zanimanja, a u mnogim državama ne smiju ni da voze.

Naučnici tvrde da možemo da vidimo skoro 10 miliona različitih boja i to sve zahvaljujući genima za fotopigmente osjetljive na plavu, zelenu i crvenu boju. Ponekad ovi pigmenti izostanu i ljudi ne mogu da razlikuju boje.

Ako osoba ne može da raspoznaje crvenu i zelenu boju ona je daltonista. Osnivač društvene mreže Facebook Mark Zuckerberg ne može da razlikuje crvenu od zelene, te je birao da pozadina Facebooka bude plava.

Mnogi ljudi koji su slijepi za boje nisu ni svjesni toga dok se ne jave za posao za koji je neophodno precizno prepoznavanje boja (piloti, električari, radnici u laboratoriji - zbog bezbjednosnih razloga).

Velika većina onih koji ne razlikuju boje nije u stanju da vidi crvenu ili zelenu. Slepilo za plavu i žutu je ređe i razvija se kasnije u životu.