26-10-2018

Kaluđerović: Zakon o legalizaciji objekata donešen zbog ljudi koji nisu radili kvalitetno svoj posao

Iako je bilo priče u pojedinim medijima da postoji mogućnost da Vlada produži rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, koji je završen 15. jula, do toga nije došlo, ali je prošlog mjeseca produžen rok za podnošenje planskih dokumenata do 31. decembra.

Kaluđerović: Zakon o legalizaciji objekata donešen zbog ljudi koji nisu radili kvalitetno svoj posao | Radio Televizija Budva

Kako je kazao za Radio Budvu, načelnik Službe za naplatu komunalija Ninoslav Kaluđerović, ima veliki broj ljudi koji su uradili elaborate a nisu predali zahjeve u opštini, što znači, da je država produžila rok za one ljude koji predaju zahtjev a nisu odradili elaborate.

Za sada ne postoji precizan podatak o broju besprvno sagradjenih objekata u Budvi.

"Broj bespravnih objekata ćemo tek saznati nakon što dobijemo ortofoto snimak. Za sada je u Budvi predato oko 3225 zahtjeva za legalizaciju, ali u većem broju nisu predati elaborati, tako da će broj zahtjeva biti znatno manji", kazao je Kaluđerović.

"Vlasnici stambenih jedinica dolaze u poziciju da ne mogu predati elaborat za bespravni objekat, pa je stav Ministarstva održivog razvoja i turizma da je neophodan komplekatan projekat zgrade koja je bespravno sagrađena uvesti u jedan sistem. Mislim da će tu biti problem, kao što će biti sa hotelima i apartmanima koji kao takvi egzistiraju. I na kraju, najvažnija stvar, niko u državi i u opštini Budva nije tretirao Stari gard kao cjelinu, jer i tu ima dograđenih bespravnih objekata".

Građani će pod sadašnjim zakonskim okvirima, kako je dodao, doći u poziciju da plaćaju nešto što se zove gradska renta.

"Ja sam apelovao na ljude da predaju zahtjev kako bi našli neko optimalno rješenje, jer će u protivnom doći da im se naplaćuje poslije plana nelegalne regulacije nešto po enormnim cijenama, na koje mi kao lokalna smouprava nećemo moći da utičemo", ističe Kaludjerović.

Za iduću godinu su na osnovu besparvno izgrađenih objekata planirali odgovarajući prihod koji ide Opštini.

"Vidjećemo kako će to funkcionistai jer nikad prije niko iz državnih i lokalnih službi nije odgovarao za nepoštovanje zakona i propisa, koji se odnosi na građanje gdje je to bilo krivično djelo. Mislim da je ovaj Zakon donešen upravo zbog ljudi koji nisu radili kvalitetno svoj posao kroz nadležne institucije, a ne da bi se registrovali bespravni objekti, jer da su radili istih ne bi ni bilo", zaključio je Kaludjerović.