10-11-2017

Kaludjerović: Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata loše će se manifestovati i na gradjane i na lokane zajednice

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je prethodnih mjeseci izazvao veliku pažnju javnosti, usvojen je 30. septembra, zahvaljujući glasovima poslanika DPS-a, Socijaldemokrata, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i Liberalne partije, a na snagu je stupio 14. oktobra ove godine.

Kaludjerović: Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata loše će se manifestovati i na gradjane i na lokane zajednice | Radio Televizija Budva

Protiv ovog zakona, na koji je predloženo 98 amandmana, glasao je Genci Nimanbegu, poslanik FORCA-e.

Iz Vlade Crne Gore, koja je predlagač zakona, poručeno je da će novi zakon uvesti red u oblast planiranja prostora i izgradnje objekata. Sa druge strane, protiv ovog idejnog rješenja osim predsjenika nekoliko crnogorskih opština, bile su i sve opozicione partije, Injžinjerska komora Crne Gore, kao i nevladine organizacije koje se bave pitanjima ekologije i prostornog planiranja

Prema riječima načelnika Službe za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Ninoslava Kaludjerovića, iako je stupio na snagu, primjena ovog Zakona će biti problematična jer treba da se donese veliki broj podzakonskih akata.

“Mi i dalje tvrdimo da, ne samo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, nego cijela Crna Gora nema kapaciteta za primjenu ovakvog Zakona, koji će se loše manifestovati i na gradjane i na lokane zajednice. Poražavajuće je da niko od resornih ministara, koji su bili u ovbavezi zajedno sa inspekcijama, nije dao te primjedbe na Zakon. To nam je žao, ali Zakoni moraju da se poštuju, i mišljenja smo da, ukolio ovakav Zakon počne da se primjenjuje, nije mu dug vijek trajanja”, kazao je Kaludjerović, dodajući se da se njime derogiraju prava koja su imala lokalne samoprave.

Na primjer, investitor koji želi da gradi, ukolko ima dvije trećine ili 60% parcele, njemu je dovoljno da dobije dozvolu za početak izvodjenja radova i može da gradi, a da ne pita druge vlasnike parcele šta će i kako će, ističe Kaludjerović, dodajući da će lokalna samouprava pokušati i da kroz sadašnje zakonske norme i nešto što je bilo u prethodnom periodu dobro prati gdje su ugroženi interesi Budve.

“Na taj način, nećemo samo interese Budve zaštiti, već ćemo pokazati onim fizičkim licima, koji će stajati na putu velikim investitorima sa djelovima svojih urbanističkih parcela, kako treba da se izbore, da dodju do nečega što je od krucijalne važnosti, da prostor ne bude devastiran na način i željama krupnog kapitala”, istakao je on.

Opširnije u Budvanskoj hronici u 17.30h.

D. Benić