28-12-2017

Ko je kriv za raspad koalicije?

Nakon neodržavanja sjednice Skupštine Opštine Budva postizborna koalcija se raspla, usljed čega se postavlja pitanje ko je odgovoran za taj prekid?

Ko je kriv za raspad koalicije? | Radio Televizija Budva

"Ko je oborio vlast, javno građanima mora da kaže i zašto je to uradio. Velike će biti posledice ovako neozbiljnog i neodgovornog odnosa, kako gospodina Džakovića, tako i gospodina Pejovića. Za sve ono što će biti problem u budućem periodu, građani moraju znati kome da se obrate. Ja kao prvi čovjek Opštine i formalno prvi čovjek ove koalcije moram reći da smatram da vlast koja ne može da usvoji budžet i nije vlast." kazao je predsjednik Opštine Dragan Krapović u izjavi za Radio Budvu.

Goran Pejović, odbornik SNP-a smatra da zbog nepoštovanja zahtjeva, koje su uputili koalicionim partnerima, na njemu je kao odborniku SNP-a bilo da poštuje odluku Opštinskog odbora i ne da kvorum na sjednici.

Za Radio Budvu izjavu je dao i podpredsjednik Opštine i predsjednik OO SNP-a Budva, Veselin Marković koji je kazao da je polovinom decembra, OO SNP-a donio odluku da će raskinuti postizbornu koaliciju ukoliko do 27. decembra ne dođe do rasprave o njihovim zahtjevima i predizborim dogovorima, a kako do toga nije došlo, od ovog trenutka, pa nadalje, postizborna koalicija ne postoji.