21-02-2018

Krapović ne pristaje na ultimatum WTE

Kompanija WTE je zainteresovana za saradnju sa Opštinom Budva na rješavanju nastalog problema oko plaćanja duga za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali uz poštovanje ugovornih obaveza, što bi značilo izmirenje oko 19 miliona eura koliko, prema računici te firme, iznosi dosadašnji dug opštine Budva.

Krapović ne pristaje na ultimatum WTE | Radio Televizija Budva

"Naša namjera nije da državu Crnu Goru dovedemo do problema namjerno kroz aktiviranje državne garancije. Međutim opština Budva nam duguje 19 miliona eura. Razgovori koje smo vodili, nažalost, nisu zadovoljavajući", kazao je direktor Informacija i Komunikacija Koncerna EVN Štefan Cah.

"Prošlog novembra dali smo ponudu da nam se isplate makar operativni troškovi za prethodni period, od četiri miliona eura, a da dalje finansiranje investicije bude predmet daljih razgovora. Nakon toga smo dobili ponudu od strane Opštine da nam isplate 1,8 miliona eura za 3,5 godina. Takva ponuda za nas nije prihvatljiva i iz tog razloga smo se prošle sedmice obratili opštini Budva i očekujemo da nam dostave ozbiljne mogućnosti rješavanja ovog problema", naveo je ovlašćeni direktor WTE Hubertus Schuete.

Rok koji je dat za uplatu tog iznosa je 30. april. U suprotnom će, kako su kazali, biti primorani da aktiviraju garanciju crnogorske Vlade od 50 miliona eura.

Prijetnje raskidom ugovora, predsjednik opštine Budva Dragan Krapović smatra neprimjerenim pritiskom kompanije WTE na pravosudne organe, s obzirom na to da je pred Privrednim sudom u Podgorici u toku parnični postupak na iznos od 5,5 miliona eura, dok dug od devet miliona čeka na arbitražu.

“U slučaju pokretanja državne garancije, Opština će biti prinuđena da pokrene odgovarajuće postupke pred nadležnim sudskim instancama u Austriji i Njemačkoj", naveo je Krapović.

Prema njegovim riječima, dug stoji, ali ga Opština ne priznaje, jer nijesu dostavljeni odgovarajući dokazi komapnije WTE da su svi ugovoreni radovi i izvedeni.

“Radovi nijesu izvedeni onako kako je ugovor predviđao i cijene nijesu adekvatne. Mi smo to i na sudu argumentovali i doći će do vještačenja, koje će se izvesti po modelu stvarno izvedenog stanja. Vještačiće se šta je urađeno, kolika je eventualna cijena tih radova i onda ćemo znati šta su i kolike su obaveze Opštine, a mi smatramo da to nije 19 miliona”, naglasio je Krapović.