13-12-2017

Krapović zadovoljan dosadašnjim učinkom

Ponosan sam na sve što sam uradio za Budvu tokom 2017.godine, a posebno na punjenje budžeta, što je uslovilo stabilizaciju finansijske situacije, ali i realizaciju sanacionih, razvojnih, investicionih i mnogih drugih projekata.

Krapović zadovoljan dosadašnjim učinkom | Radio Televizija Budva

Stopirana je gradnja stanova za tržište u Budvi i Petrovcu, saniran veliki broj infrastrukturnih objekata, otvorili smo Gradjanski biro, ustupljne su prostorije Klubu mladih, Puževoj kućici i Vrtiću u TQ Plazi, završen je tender za Dnevni centar za djecu sa smjetnjama u razvoju, identifikovani su problemi u mjesnim zajednicama, izmirene sve obaveze prema zaposlenima u organima lokalne uprave i u preduzećima koja se finansiraju iz budzeta, po reprogramu uplaćena sredstva za zaostale poreze i doprinose, uplaćene stipendije studentima, sredstva po konkursu nevladinim organizacijama i mnogim sportskim klubovima, istakao je Krapović, sa kojim je razgovarala Branka Čvorović.

Ima problema koje je lokalna uprava počela rješavati, a koji zavise od više faktora kao što je problem sa WTEom oko postrojenja za prečiščavanje otpadnih voda i kreditnog zaduženja, problemi sa budvanskom lukom, sa naplatom komunalija Tre Canne, Nivelom i drugih privrednih subjekata, što će se po riječima predsjednika opštine Budva Dragana Krapovića, prenijeti u 2018 godinu kao prioritetni zadaci.