10-11-2019

Krug šetalištem, ali kolima (FOTO)

Sa budvanskog šetališta uklonjeni su privremeni objekti, međutim naši sugrađani ipak ne odustaju od navike da šetalištem voze automobile, a nerijetko i koriste šetalište kao parking prostor. Da li će šetalište ikada biti ono čemu je i namijenjeno pješačka zona i zona u kojoj šetači mogu uživati bez bojazni od nailaska automobila?

Krug šetalištem, ali kolima (FOTO) | Radio Televizija Budva

I danas je na šetalištu zatečen veliki broj automobila: