08-11-2019

LCC - Skupština: Odlični rezultati na smanjenju sezonalnosti

Crna Gora bilježi odlične rezultate na planu smanjenja sezonalnosti i proširenja turističke ponude, pri čemu će se implementacijom postojećih i planiranih projekata obezbijediti mnogo veći stepen održivosti, ocijenio je državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Damir Davidović.

LCC - Skupština: Odlični rezultati na smanjenju sezonalnosti | Radio Televizija Budva

On je, na godišnjoj Generalnoj skupštini jednog od najvećih međunarodnih udruženja turističkih agencija Lufthansa City Center (LCC) u Budvi, ukazao na značaj komunalne uređenosti i razvoj turizma u skladu sa principima održivosti.

“Svjedoci smo da turizam u Crnoj Gori bilježi kontinuirani rast. Odlične rezultate bilježimo na planu smanjenja sezonalnosti i proširenja turističke sezone, o čemu govori podatak da je turistički promet ostvaren tokom prvih pet mjeseci ove godine udvostručen, u poređenju sa istim periodom 2016. godine”, rekao je Davidović.

On je, kako je saopšteno iz Nacionalne turističke organizacije (NTO), naveo da je sezonalnost još izražena i upravo strateški dokumenti to ozbiljno uzimaju u razmatranje.

“U pravcu prevazilaženja tih izazova realizuje se niz projekata i značajna ulaganja u komunalnu infrastrukturu. To nam daje razloge za optimizam, da ćemo u narednom periodu implementacijom postojećih i planiranih projekata obezbijediti mnogo veći stepen održivosti”, kazao je Davidović.

Programom konferencije obuhvaćene su najpopularnije teme koje se tiču digitalizacije i distribucije usluga iz oblasti turizma na međunarodnom tržištu, a poseban akcent na otvaranju stavljen je na održivost turizma.

Direktor LCC International Uve Miler, kazao je da je ključno rješenje jedna platforma koja kombinuje sve ponude u jednom kanalu.

“Naravno, plasiraćemo naše mogućnosti gdje god je to neophodno - bilo da se radi o Instagramu ili Facebook ili pak o konvencionalnim metodama", rekao je Miler.

Novoizabrana direktorica LCC udruženja, Martina Grunigres, ukazala je na činjenicu da je masovni turizam jedna od pojava sa kojom se suočavaju sve razvijenije države, a koja, ukoliko se ne prevaziđe može negativno uticati na održivost turističke branše.

“Naravno, ima smisla okrenuti se elitnom turizmu, odnosno visokoplatežnim turistima i smatram da je Crna Gora na dobrom putu kada je ovo pitanje posrijedi”, dodala je Grunigres.

LCC je najveće svjetsko nezavisno franšizno udruženje koje okuplja blizu 570 turističkih agencija iz 92 zemlje svijeta i ostvaruje ukupan godišnji promet od oko 5,2 milijardi EUR.

Događaj u Crnoj Gori okupio je oko 400 predstavnika turističke privrede iz preko 90 zemalja.

Imajuću u vidu da većina agencija učesnica su lideri u segmentu turizma, te da je taj trodnevni događaj idealna prilika za upoznavanje sa ponudom i promociju Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije, NTO je podržala organizaciju događaja.