10-03-2020

MCP: Svi upisi pravoslavnih crkava, manastira i crkvenog zemljišta vršeni u skladu sa Zakonom

Svi upisi pravoslavnih hramova, manastira, crkvenog i manastirskog zemljišta, crkvenih i parohijskih konaka, sve vjekovima sticane zavještajne imovine vršeni su u skladu sa zakonom i nakon sprovedenih vrlo jasnih javnih, zakonitih i transparentih postupaka. To je poručeno na pres konferenciji povodom upisa pravoslavnih crkava, manastira i crkvenog zemljišta u Katastar nepokretnosti, koju su organizovali Mitropolija crnogorsko-primorska i Pravni savjet.

MCP: Svi upisi pravoslavnih crkava, manastira i crkvenog zemljišta vršeni u skladu sa Zakonom | Radio Televizija Budva

Foto: PR Centar

Mitropolit crnogorsko-primorski, Amfilohije, kazao je da su litije bjekstvo od svake političke manipulacije i povratak izvornom duhu crkve Hristove.

"Tu ne igra ulogu politika, nego igra istinsko ljudsko dostojanstvo i briga o onome što je najsvetije u jednom narodu", rekao je Amfilohije.

On je rekao da zakon predviđa oduzimanje svetinja i hramova, "što je darnulo u živac ovoga naroda i probudilo u njega izvorno i iskonsko koje je živjelo i koje je oživjelo kroz vjekove".

"Zato je narod krenuo na jedan miran, hrišćanski spokojan način da manifestuje svoju vjeru, probudio se duhovno, vratio se crkvi Božijoj. Ovo je odbrana dostojanstva naroda, dostojanstva Crne Gore. Najdublja odbrana i iscjeljenje od tih rana kojima smo zatrovani još od krvnih osveta. Narod hoće da se iscijeli od tih rana bratoubilaštva, mržnje i otimanja i brige samo o nekim zemaljskim prolaznim stvarima i pretvaranje svetinja u zemaljske prolazne stvari i njihovo otimanje", kazao je Amfilohije.

On je kazao da su tri najglavnije ličnosti koje su na vlasti (Milo Đukanović, Duško Marković i Ivan Brajović) ateisti.

"Oni imaju pravo da budu ateisti, ali nemaju pravo da u ime svog ateizma ubijaju Boga u narodu i da otimaju narodu svetinje, i u ime svoje ideologije koja je nastavak jedne ideologije bogoubilačke i bratoubilačke u Crnoj Gori", poručio je Amfilohije.

On je ocijenio da je Zakon o slobodi vjeroispovjesti diskriminatorski.

"Prethodno su sklopili ugovor sa Rimokatoličkom crkvom i sa Islamskom vjerskom zajednicom i sa Jevrejskom. Dakle, njima su obezbijedili njihove džamije i njihove hramove, a samo ono što otimaju su Pravoslavne crkve", rekao je Amfilohije.

On je upitao "ima li tu neke logike? Je li to po pravdi Božijoj i po pravu ljudskom?"

"Znači li to da oni sad poštuju Rimokatoličku crkvu i Islamsku zajednicu, a njima je bitno da Pravoslavnu crkvu, zato što se ona zove Srpska, unište u Crnoj Gori i nastave zločine protiv Pravoslavne crkve koje su započeli 1945. godine", kazao je Amfilohije.

On je kazao da "uporno tvrde kako naša crkva, Mitropolija crnogorsko-primorska , Srpska pravoslavna crkva, neće da se registruje".

"To su notorne neistine i laži. Ona je registrovana i postoji 800 godina", istakao je Amfilohije.

On je podsjetio da je Epskopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osnovan odlukom Sabora 2006. godine, navodeći da je odluka sabora dostavljena tadašnjem predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću.

"Kasnije isto tako, što se tiče registracije, 2012. godine u ime Episkopskog savjeta sam podnio gospodinu Brajoviću prijavu o ovoj crkvi da se prijavljujemo. Šta oni žele? Žele da se registrujemo kao nekakva nova vjerska zajednica, koja postoji od juče. Vlast hoće da stvara svoju crkvu", kazao je Amfilohije.

On je rekao da jeste crkva bogata, ali da je, kako je kazao, Bog svjedok "da se trudimo da svaki dinar koji dobijemo ili kao prilog od bilo koga ili naročito od naroda, ide u hram, u tu svetinju, u njenu obnovu".

"Ima tačno svake godine koliko Manastir Ostrog ima primanja i u šta se utroši. Na stotine porodica prognanih sa Kosova i Metohije izdržava Manastir Ostrog. Koliko ima stipendija koje je dao. 100 hiljada objeda je dato poklonicima Ostorgu u toku godine. Četiri pet narodnih kuhinja opslužuje", naveo je Amfilohije.

On je kazao da ne mogu oduzeti Manastir Ostrog.

"Tako si mogao sa Obodom, sa "Radojem Dakoćem", to si mogao jer je to bilo državno pa si mogao da to opljačkaš i pretvoriš u ništa. E nećeš, dragi moj gospodine, ili druže, kako god hoćeš, nećeš moći i crkvu. To neće moći. Možeš preko mene mrtvoga", rekao je Amfilohije.

Protojerej-stavrofor i koordinator Pravnog savjeta, Velibor Džomić, pojasnio je da je Crna Gora 1974. godine dobila prvi Zakon o premjeru i katastru zemljišta.

"Od te godine do 2007. godine su donijeta četiri zakona koja su se ticala te teme. Prvi put se uvodi aeropremjer i najtačniji Katastar nepokretnosti Zakonom o premjeru, katastru i upisima prava na nepokretnostima 1984. godine. Naredni zakon je donijet 2000. godine i nosio je naziv Zakon o državno premjeru, katastru i upisima prava na nepokretnostima", rekao je Džomić.

Trenutno je, kako je dodao, važeći Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti iz 2007. godine.

"U pitanju su četiri zakona. Svi upisi pravoslavnih hramova, manastira, crkvenog zemljišta, manastirskog zemljišta, crkvenih i parohijskih konaka, sve one vjekovima sticane zavještajne imovine su vršeni u skladu sa zakonom i nakon sprovedenih vrlo jasnih javnih i zakonitih i transparentih postupaka", istakao je Džomić.

On je kazao da je svakome od tih upisa prethodio postupak i da je upisu prethodilo pravosnažno rješenje.

"Imamo sva ta rješenja. Država je svoju imovinu u isto vrijeme kada je vršena uknjižba crkvenih napokretnosti kniižila pred istim organom, po istom zakonu. Danas se diskriminatorno proglašavaju za nezakonite, netransparentne samo upisi koji se tiču upisi Mitropolije crnogorsko-primorske", istakao je Džomić.

On je kazao da su došli do određenih saznanja i informacije da je tokom prethodnih godina uništen značajan broj predmeta koji se tiču predmeta koji se tiču upisa prava svojine Mitropolije crnogorsko-primorske i Eparhije crkve u Crnoj Gori u Upravi za nekretnine.

"Upravo da bi se danas dokazivalo da je to navodno izvršeno bez ikakvih rješenja, postupaka, kako kažu političkim odlukama DPS-a i navodnim dogovorom između crkve i DPS-a. Dobili smo informacije da su uništena u prethodnom periodu rješenja, premjeri iz tih predmeta i da stoje samo goli upisi", rekao je Džomić.

On je kazao da će najvećom pažnjom to pitanje pratiti.

"Ukoliko se te informacije pokažu kao tačne mi ćemo da podnesemo krivične prijave. Dobra je stvar da nisu uništeni djelovodni protokoli u kojima su ti predmeti zavedeni", naveo je Džomić.

Advokat i član Pravnog savjeta, Dragan Šoć, kazao je da je 20. oktobra 1987. godine tadašnji Republički sekretarijat za finansije i Republička uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove, koji su preteča današnjeg Ministarstva finansije i Uprave za nekretnine, izdali akt koji znači Uputstvo o primjeni zakona iz 1984. godine.

"To uputstvo u obliku informacije išlo je za tim da se u postupku primjene tog zakona usklade rješenja i da ne dođe do različitih rješenja za pojedine stvari. Oni su vrlo precizno dali instrukcije nižim organima kako da izvrše knjiženja pojedinih nepokretnosti, odnosno imovine", naveo je Šoć.

On je kazao da se radi se o aktu donijetom u SFRJ, prije ratova, u vrijeme bratsva i jedinstva.

"Onaj ko osporava upis pravoslavnoj crkvi osporava upis i katoličkoj i osporava upis islamskoj vjerskoj zajednici, jer ovo je jedinstven dokument i ne može se on osporiti u jednom dijelu, nego može da se osporava samo kao cjelina", rekao je Šoć.

Izvor: PR Centar