30-05-2019

Medijski natpisi o navodnom komunalnom redu netačni

"Opština Budva obaviještava građane, posjetioce i širu javnost da su medisjki natpisi koji se tiču sadržaja navodne nove odluke o komunalnom redu netačni" navodi se u saopštenju Opštine.

Medijski natpisi o navodnom komunalnom redu netačni | Radio Televizija Budva

Nadležni organi Opštine Budva tek su u izradi nacrta ove odluke i njen sadržaj biće poznat javnosti kroz javnu raspravu i u daljem postupku donošenja ove odluke.

"Javni poziv za prethodno konsultovanje traje dva mjeseca, kako bi se pripremio nacrt odluke koji će nakon toga biti na javnoj raspravi u produženom roku, da bi sva zainteresovana lica kroz ovu odluku mogla uočiti problem i ukazati na rješenja koja do sada nijesu bila definisana postojećim propisima" zaključuje se u opštinskom saopštenju.