30-08-2016

Međunarodni dan nestalih

Crveni krst Crne Gore 30. avgusta obilježava Međunarodni dan nestalih, ustanovljen 1981. godine na Kostariki, i podsjeća na pravo porodica da znaju sudbinu svojih najbližih koji se vode kao nestali.

Međunarodni dan nestalih | Radio Televizija Budva

Nepoznato je koliko je tačno lica nestalo širom svijeta u ratnim sukobima, koliko je djece odvojeno od roditelja usljed ratnih dešavanja i migracija, koliko je lica u zatvorima, a kojima je onemogućeno da ostvare kontakt sa svojim najbližima. Sve to stvara problem u otkrivanju sudbina nestalih.

Crveni krst Crne Gore je, kroz Službu traženja, zadužen za informisanje i podršku porodicama nestalih, kao i za proces traženja, kroz saradnju sa mrežom društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta, Centralnom agencijom za traženje Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, ali i institucijama u Crnoj Gori. Crveni krst Crne Gore pruža pomoć pri uspostavljanju porodičnih veza članovima porodica koje su razdvojene usljed ratnih sukoba, prirodnih nepogoda ili migracijama stanovništva i drugim slučajevima neželjenog gubitka kontakta, koji zahtijevaju humanitarno angažovanje.

Crveni krst Crne Gore na svojoj evidenciji ima 61 slučaj lica nestalih u konfliktima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu, čije porodice žive ili su pokrenule procedure traženja u Crnoj Gori i, zajedno sa Komisijom za nestala lica Crne Gore i Udruženjem porodica nestalih, radi na rješavanju pomenutih slučajeva.

Kao jedan od alata koji koriste nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, pa i Crveni krst Crne Gore, jeste Trace the face ("Pronađimo lice"), preko web sajta www.tracetheface.org, koji omogućava tražiocima da postave sliku na ovaj web sajt i napišu koga traže.

Osim aktivnosti na rasvjetljavanju sudbina nestalih lica, Crveni krst Crne Gore radi i na edukaciji stanovništa kako se zaštiti i spriječiti da dođe do prinudnog nastanka i gubitka kontakta.