01-10-2014

Međunarodni dan starih osoba

Crveni krst Crne Gore 1. oktobra obilježava Međunarodni dan starih osoba. Tim povodom će volonteri organizacije Crvenog krsta iz 16 opština posjetiti korisnike programa, a svojim sugrađanima će dijeliti informativne flajere o programu Brige o starima, koji realizuje Crveni krst.

Međunarodni dan starih osoba | Radio Televizija Budva

Neke opštinske organizacije će, pored pomenutih, organizovati i druge aktivnosti, kojima će obilježiti Dan starih (posjeta starima u domovima za stare, mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska starijim sugrađanima, zajednička druženja starijih i mlađih volonteri,…), saopšteno je iz te organizacije.

Crveni krst Crne Gore program Brige o starima sprovodi u okviru socijalne djelatnosti, u 16 opština u Crnoj Gori. Korisnici programa su stara lica preko 65 godina starosti, koja nemaju prihoda ili su oni na niskom nivou; koja žive sama ili sa supružnikom ili nekim kome je takođe potrebna pomoć; koja imaju poteškoća da obavljaju svakodnevne aktivnosti i koja nisu obuhvaćena sličnim vidovima podrške od strane drugih institucija.

U program je uključeno oko 250 volontera, koji za oko 900 korisnika pružaju socijalne usluge – druženje, sitna pomoć u kući, plaćanje računa, odlazak kod ljekara i slične. Pored usluga socijalne zaštite, u 3 opštine su uvedene i medicinske usluge, koje korisnicima pružaju medicinske sestre.

Osnovne aktivnosti koje se sprovode u okviru programa podržavaju Italijanski i Austrijski Crveni krst, uz doprinos UNDP-a i lokalne samouprave u nekim opštinama.