07-12-2018

Međunarodni projekat "Etno lab" u Petrovcu

U Petrovcu na Moru će se, od 10. do 16. decembra, realizovati međunarodno multidiciplinarno sistematsko terensko istraživanje i proučavanje muzičke i plesne tradicije i običaja Paštrovića, pod nazivom "Etno lab“.

Međunarodni projekat

Ovaj projekat drugu godinu zaredom organizuje Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru.

Projekat su podržali Opština Budva, HG Budvanska rivijera i Turistička organizacija opštine Budva, dok je pomoč pružila i JU Muzeji i galerije Budve.

Na projektu „Etno lab“ će učestvovati više referentnih etnomuzikologa, etnokoreologa, etnologa i antropologa, kao i drugih stučnjaka i istraživača u domenu kulturne baštine, koji žive i rade u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. U toku trajanja projekta, učesnici će obići više paštrovskih lokaliteta zarad upoznavanja sa tradicijom i baštinom ovog kraja i intervjuisanja lokalnog stanovništva.Kao i prošle godine, očekuje se da će rezultati istraživanja afirmisati bogatu i reprezentativnu nematerijalu kulturnu baštinu Paštrovića, kojoj i pored dosadašnjih saznanja i rezultata, tek predstoji multidisciplinarno naučno izučavanje i valorizacija.

Prošlogodišnji "Etno lab" je održan od 6. do 10. decembra 2017. godine, i tokom projekta je intervjuisano dvadesetak mještana i snimljeno je oko 120 GB audio i video građe.