25-03-2019

Ministarstvo odbilo žalbu HTP Miločer i Adriatic propertiesa

Ministarstvo održivog razvoja i turizma odbilo je žalbu HTP Miločer i Adriatic propertiesa i potvrdilo rješenje glavne arhitektice Budve, Ane Samardžić koja je Opštini priznala status stranke u postupku izdavanja saglasnosti na idejno rješenje gradnje novog hotela Kraljičina plaža.

Ministarstvo odbilo žalbu HTP Miločer i Adriatic propertiesa | Radio Televizija Budva

Vladino preduzeće HTP Miločer koje je Adriatic propertiesu, firmi grčkog biznismena Petrosa Statisa, izdalo u četvorodecenijski zakup, sada već porušeni hotel Kraljičinu plažu, kao i na 90 godina zemljište za izgradnju 66 apartmana za tržište, podnijelo je žalbu resoru na čijem se čelu nalazi ministar Pavle Radulović na rješenje Samardžić, prenose Vijesti.

U obrazloženju odluke navodi se da je prvostepeni organ, odnosno Samardžić utvrdila da budvanski Sekretarijat za zaštitu imovine ima pravni interes uključivanja u postupak davanja saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju objekta po zahtjevu HTP Miločer i Adriatic properties.

„Prvostepni organ je dokazao da se Opština Budva uključuje u konkretni postupak radi zaštite svojih prava ili pravnog interesa. Razlog je što je Opština Budva krajem jula 2016. donijela Deklaraciju o zaštiti Miločerskog parka i neposrednog zaleđa ostrva Sveti Stefan, kojom ne podržava izgradnju stambeno-poslovnih objekata već rekonstrukciju postojećih objekata u postojećim gabaritima, kao i da se Deklaracijom teži očuvanju postoječeg kulturnog i prirodnog dobra, kao dobra od opšteg interesa za grad i razvoja turističke privrede“,navodi se u obrazloženju odluke Ministarstva, zbog čega je odbijena žalba.

Oni su dodali da je prvostepeni postupak sproveden pravilno, a rješenje Samardžić sačinjeno u skladu sa zakonom, te da nijesu od uticaja navodi HTP Miločer i Adriatic properties da deklaracija nije planski dokument i da se njome ne može obaviti uređenje i zaštita prostora.

Statisova kompanija porušila je stari hotel Kraljičina plaža i praktično pripremila teren za početak gradnje novog, luksuznog hotela sa pet zvjezdica. Urbanističko-arhitektonskim rješenjem koje je Vlada prije tri godine usvojila, na lokaciji gdje se nalazi stari hotel Kraljičina plaža predviđena je gradnja novog hotela čija će maksimalna bruto građevinska površina biti 22,06 hiljada kvadrata.

Budući hotel ne smije u visinu da ide više od 22 metra, a maksimalna spratnost za ovu lokaciju, kako piše u dokumentu je podrum, dvije suterenske etaže prizemlje i četiri sprata. Hotel bi imao 60 soba, a na parceli pored predviđena je i gradnja depadansa sa 66 apartmana za tržište.

Adriatic properties je dugoročni zakupac grad hotela Sveti Stefan i Vile Miločer, kao i hotela Kraljičina plaža prema ugovorima o zakupu zaključenim 2007. godine sa Hotelskom grupom (HG) Budvanska rivijera, odnosno HTP Miločer.