05-09-2018

Morsko dobro: Opštini Budva smo dali 1,3 miliona eura da bi plaže bile čiste

Nakon učestalih pritužbi građana i turista na neadekvatno održavanje čistoće na nezakupljenim djelovima morskog dobra, posebno na budvanskoj rivijeri, JP Morsko dobro danas je saopštilo da 50 odsto prihoda direktno prenosi primorskim opštinama za održavanje čistoće, komunalnog reda, hortikulture i javne rasvjete na nezakupljenim plažama.

Morsko dobro: Opštini Budva smo dali 1,3 miliona eura da bi plaže bile čiste | Radio Televizija Budva

“Ove godine primorskim opštinama prenešeno je oko 3,5 milona eura, od čega Opštini Budva 1,3 miliona.

Prethodnih dana dobili smo fotografije plaže na sjeveroistoku ostrva Sveti Nikola preplavljene plastikom i drugim otpadom, a prijave smo dobili i za manje plaže na strani ostrva okrenutoj ka otvorenom moru. I pored sredstava koja su prenešena Opštini Budva da putem lokalnog komunalnog preduzeća void računa o čistoći plaža koje nemaju svoje zakupce, JP Morsko dobro je ranije kroz saradnju sa NVO “Porat Budva” organizovalo akcije čišćenja plaža na ostrvu i opredijelilo dodatna finansijska sredstva za tu svrhu. Jasno je da ovakve akcije jesu dobar primjer, ali da bez organizacije nadležnih komunalnih preduzeća ne mogu u kontinutietu obzbjediti održavanje čistioće tokom sezone.

Izražen problem u održavanju čistoće bio je evidantan i na gradskoj plaži Pizana tokom čitav esezone, kom prilikom je JP Morsko dobro u više navrata obavještavalo Opštinu ili lokalno komunalno preduzeće o potrebi bolje organizacije komunalnih službi i redovnijeg održavanja čistoće, shodno sredstvima koje im prenosi za tu namjenu.

Slični problem zabilježeni su proteklih sezona i na području opštine Ulcinj, Bar i Herceg Novi, ali generalno i u svim primorskim opštinama.

Imajući u vidu navedeno, vodeći se i ranijim iskustvima, JP Morsko dobro je iniciralo kod resornog ministarstva izmjenu Zakona o finasiranju lokalne samouprave u smislu raspodjele sredstava za tekuće održavanje komunalnog reda i čistoće u zoni morskog dobra, kojom bi JP Morsko dobro ponovo imalo mogućnost da direktno zaključuje ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećima u primorskim opštinama, a preostala sredstva usjmerilo za direktne investicione projekte odlaganja, selektovanja i reciklaže otpada.”, zaključuju u tom preduzeću.