Radio Televizija Budva
Radio Televizija Budva Dobre vibracije sa pjene od mora
 
Najnovije
Sve vijesti
Sve vijesti
Ekonomija, 02-08-2017

Morsko dobro: Poziv za zakup pristaništa i privezišta

U cilju uspostavljanja reda na pristaništima i privezištima duž crnogorskog primorja, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavilo je Poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta, kojim je ponuđena 41 lokacija u opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva i Bar.

Morsko dobro: Poziv za zakup pristaništa i privezišta

Javni poziv je raspisan shodno Planu objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra od 2016-2018. Godine, a u Budvi to su pontonsko pristanište Jaz Prijevor, pristanište ispod pošte, pristanište Kamenovo (2 lokacije), pristanište Drobni pijesak i Reževići.

Prijave za javno nadmetanje (aukciju) podnose se svakog radnog dana od 8 do 15 sati zaključno sa 9. avgustoma do 15 sati neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća.

Javno nadmetanje će se obaviti dana 10. avgusta u 12 sati u Sali na I spratu poslovne zgrade Javnog preduzeća.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj 033/452-709 - Služba za upravljanje lukama i pomorstvo.

Podijeli ovaj članak

Imate komentar?