26-09-2019

Nastavljeni radovi na novom groblju u Budvi

Polovinom septembra nastavljeni su radovi na gradskom groblju u Budvi, izgradnjom 12 novih grobnica, koje bi trebalo da budu završene do kraja godine.

Nastavljeni radovi na novom groblju u Budvi | Radio Televizija Budva

Završetkom ove faze, ukupan broj grobnica će biti 330, ali to nije kraj radova, jer se u narednom periodu planira nastavak izgradnje.

Sasvim je izvjesno da će ovih dana početi i realizacija projekta za gradsku kapelu u novom dijelu, rekao je direktor Pogrebnog preduzeća Miroslav Nikolić u razgovoru sa Jasnom Bezarević.

Završetak radova na kapeli predvidjen je do proljeća, kada će biti većim dijelom završena i prateća infrastruktura, što podrazumjeva prilazni put, parking i prodavnicu pogrebne opreme, rekao je Nikolić.