27-03-2015

Ništa od nadoknada za majke sa više djece

Žene u Crnoj Gori koje imaju troje djece i 25 godina radnog staža, odnosno više od troje djece i 15 godina staža ipak neće imati pravo na doživotnu naknadu od 70 odsto prosječne neto zarade u zemlji nakon što je Vlada na jučerašnjoj sjednici prihvatila mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja da se ne usvoje predložene izmjene Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti, prenose Dnevne novine.

Ništa od nadoknada za majke sa više djece | Radio Televizija Budva

Podsjećamo, nakon što je Unija slobodnih sindikata (USS) prošle godine predložila doživotne mjesečne naknade za majke, to je nedavno učinio i poslanik SNP Aleksandar Damjanović. Predlog da se majkama sa troje ili više djece opredijele doživotne naknade prošle sedmice dobio je jednoglasnu podršku Zakonodavnog odbora.

"Imajući u vidu da je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisan osnov za materijalna davanja iz socijalne i dječje zaštite, smatramo da radni staž ne može biti osnov za ostvarivanje prava, jer se pravo na socijalnu zaštitu ostvaruje po socijalno-zaštitnim kriterijumima, odnosno na osnovu socijalne potrebe.

Dužina radnog staža podrazumijeva da se radi o ženama koje su bile u radnom odnosu i koje su imale po tom osnovu zaradu i koje će po osnovu dužine radnog staža ostvariti pravo na penziju", navodi se u mišljenju novoizabrane ministarke rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević.

Istovremeno se ističe zaštita materinstva i obezbjeđivanje pozitivnih demokratskih trendova u oblasti koja ima dodirnih tačaka sa skoro svim sistemima u državi.

"Ne može se odnositi samo na zaposlene žene koje imaju određeni broj godina radnog staža, jer bi to bila diskriminacija u odnosu na žene sa manje godina radnog staža ili koje nijesu bile u radnom odnosu", navodi se u mišljenju koje je usvojila Vlada.