09-07-2020

NKT, državne institucije i civilni sektor saglasni: Zajedno da odgovore na izazove održavanja izbora u vrijeme pandemije koronavirusa

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), predstavnici državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave izbornim procesom saglasili su se na današnjem sastanku da udruže napore u pronalaženju odgovora na sve izazove koje donosi izborni proces u situaciji proširene infekcije koronavirusom.

NKT, državne institucije i civilni sektor saglasni: Zajedno da odgovore na izazove održavanja izbora u vrijeme pandemije koronavirusa | Radio Televizija Budva

Na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik NKT Milutin Simović, formirana je radna grupa od predstavnika NKT, nadležnih institucija i civilnog sektora koja je odmah počela rad sa ciljem sagledavanja svih izazova ovog značajnog procesa i pripreme smjernica i obavezujućih uputstava za sve aspekte održavanja izbora u uslovima pandemije koronavirusa.

Na sastanku koji je, kako se saopšteno, protekao u konstruktivnoj atmosferi i dobrom razumijevanju, analizirani su izborni procesi održani u više država u ovim okolnostima sa ciljem korišćenja najboljih praksi i uporednih iskustava.

"Imajući u vidu inicijativu koja je već pokrenuta iz Skupštine Crne Gore iskazana je spremnost da se NKT odazove pozivu parlamenta, kao ključne adrese za politički dijalog u Crnoj Gori, i da predstavnici NKT učestvuju u dijalogu na ovu temu sa svim zainteresovanim i odgovornim političkim subjektima.

Učenici su se saglasili da glavna snaga leži u širokom partnerstvu na dobrobit cijelog društva'', navedeno je u saopštenju.

Nepodijeljeni interes svih učesnika u dijalogu je očuvanje zdravlja i životâ građana u izbornom procesu koji je ustavna obaveza i pravo – konstatovano je na sastanku.

"I ovim putem NKT jasno iskazuje otvorenost i spremnost za komunikaciju i saradnju sa svim konstruktivnim i odgovornim subjektima i pojedincima sa ciljem očuvanja zdravlja i života građana, uz istovremeno očuvanje ustavne obaveze i prava za održavanje izbora'', navedeno je u saopštenju.

U radu sjednice učestvovali su, pored predsjednika NKT Milutina Simovića, članovi NKT ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, direktor Instituta za javno zdravlje Prof. dr Boban Mugoša i pomoćnik direktora dr Senad Begić, u ime Državne izborne komisije predsjednik Aleksa Ivanović i članovi Nataša Pešić i Milisav Ćorić, u ime Agencije za sprečavanje korupcije v.d. direktora Savo Milašinović, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, te u ime civilnog sektora Dragan Koprivica (Centar za demokratsku tranziciju – CDT), Zlatko Vujović (Centar za monitoring i istraživanje – CEMI), Zoran Vujičić (Građanska alijansa – GA) i Milena Bešić (Centar za demokratsku tranziciju – CEDEM).

Izvor: FOS